DS/S 314 Vandforsyning

Udvalgsarbejdet omfatter udviklingen af system- og produktstandarder inden for vandforsyning herunder ledelsesstandarder om service til brugerne fra forsyningsselskaber.

Udvalgsarbejdet har fokus på DS 439:2009 Norm for vandinstallationer, der indgår vejledende til at opfylde funktionskravene i den danske byggelovgivning, Bygningsreglement BR 10 samt på europæiske system- og produktstandarder. Standarderne udarbejdes inden for rammerne af Byggevaredirektivet og Drikkevandsdirektivet.

Udvalget har tidligere udført en særlig miljømæssig indsats for Miljøstyrelsen/ By- og Landskabsstyrelsen ved at udarbejde nationale annekser med danske krav til anvendelsen af kemikalier til behandling af vand, anvendt som drikkevand.

Udvalget har særligt fokus på byggevarer i kontakt med drikkevand og udvikling af nye standarder inden for en række produkter i flere tekniske komiteer i CEN, som af EU har fået mandat til at udarbejde standarder for byggebarer i kontakt med drikkevand.

Deltagere:

 • ARBEJDSGIVERNE
 • Broen A/S DE
 • Damixa A/S
 • Dansk Gasteknisk Center A/S
 • Danva
 • ETA Danmark A/S
 • Force Technology
 • Frese A/S
 • Gemina Termix Productions A/S
 • Grundfos Holding A/S
 • Guldager A/S
 • Henning Espersen Consulting
 • HOFOR A/S
 • Metro Therm A/S
 • TEKNIQ
 • Teknologisk Institut
 • VELTEK
 • Vola A/S

Klik her for yderligere information