Kontingentsatser

Prisen for medlemsskab af VELTEKs hovedforening fastsættes efter den enkelte medlemsvirksomheds indenlandske omsætning.

Kontingentsatserne 2017 ser ud som følger:

Gruppe Omsætning i mio.kr. Årligt kontingent i kr.
1 mindre end 5 10.000
2 5-10 12.000
3 10-15 14.000
4 15-22 18.000
5 22-30 24.000
6 30-40 34.000
7 større end 40 41.000

 

VELTEK har en række undersektioner, som opkræver kontingent separat.

Det er en forudsætning, at man er medlem af hovedforeningen VELTEK for at blive medlem af en undersektion. Undtaget fra dette er VELTEK Digital,  som er åben for alle interesserede, dog med differentieret kontingentsats.

Undersektionerne og deres kontingentsatser er:

Den Eltekniske Sektion: 12.500 kr. pr. år

Markedsanalyse: 9.000 kr. pr. år

AVA Sektionen: 5.500 kr. pr. år.

VELTEK Digital: 20.000 kr. pr. år for VELTEK-medlemmer, 30.000 kr. pr. år for ikke-VELTEK-medlemmer.

Alle  beløb er ekskl. moms.

Du kan finde mere information om de enkelte sektioner, deres bestyrelse samt medlemmmer under ‘Sektioner’ i hovedmenuen.