AB18 og ny ferielov på dagsordenen under medlemsmøder

0

40 af VELTEKs medlemmer var mødt op til medlemsmøde i Aarhus og Herlev for at blive gjort klogere på AB18 og den nye Ferielov.

VELTEK samlede den tekniske branche til medlemsmøder den 9. november i Aarhus og 12. november i Herlev om AB18 og den nye ferielov, der træder i kraft i september 2019. Til begge medlemsmøder havde mange af VELTEKs medlemmer sat kryds i kalenderen, og der var både stort engagement og spørgelyst under præsentationerne.

Præsentationen af AB18, blev afholdt af Per Michael Klausen fra DreistStorgaard Advokater A/S, koncentrerede sig primært om de vigtigste ændringer i AB18 til forskel fra AB92. Derudover gav Per Micahel Klausen et indblik i de faldgruber og muligheder, som de nye standardregler indebærer.

Da medlemmerne spurgte ind til, hvor store forskellene i virkeligheden er, var det Per Klausens vurdering, at der i generelle træk er tale om mindre justeringer af de allerede eksisterende regler. AB-systemet, som går helt tilbage til 1889, er ikke kendt for at forblive uændret i flere årtier. Som noget nyt nedlægges arbejdsgruppen, som står bag AB18, ikke, men fortsætter som en ad-hoc arbejdsgruppe, der kan justere AB18 hurtigt, hvis det skulle blive nødvendigt.

AB18 kan generelt vurderes som værende et reguleret regelsæt omkring de aftaler, som allerede indgås i dag. Disse bliver nu indskrevet i AB18. I AB18 hæfter materialeleverandører blandt andet også for følgeskader, og uanset om der henvises til AB18 eller NL 92, gælder en produktansvarslovgivning.

Ferielovens betydning for medlemmerne

Lisa Webster fra DreistStorgaard Advokater A/S stod for foredraget om den nye ferielov. Her kunne de fremmødte blive klædt på til de ændringer, som den nye lov medfører og ikke mindst blive forberedt på det arbejde, som ufravigeligt venter alle danske virksomheder.

Især overgangsordningen mellem den eksisterende og den nye ferielov, hvor ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver ”frosset inde”, var i medlemmernes fokus. Derudover blev der gået i dybden med ændringen af forskudt ferie til såkaldt samtidighedsferie, og hvilken betydning denne ændring havde for medlemmerne.

På mødet stod det til sidst også klart, at den nye ferielov ikke blot er en simpel opgave for medlemmerne, men noget der skal kigges på i god tid inden loven og ændringerne træder i kraft til september 2019.

Positive tilbagemeldinger fra medlemmerne

Flere medlemmer har efterfølgende udtrykt stor tilfredshed med udbyttet fra  møderne, da begge emner blev præsenteret let forståeligt og med udgangspunkt i branchen. Det er også blevet værdsat, at deltagerne blev tilbudt 30 min. gratis telefonkonsultation af begge advokater indenfor AB18 og Ferieloven, hvor der bliver taget udgangspunkt i medlemmernes egen virksomhed.

Download præsentationerne fra mødet her (kun for VELTEK-medlemmer)