Ændring af bygningsreglementet og vejledningsteksten vedrørende SEL-værdi for anlæg der betjener én bolig

0

Med virkning fra 1. januar 2020 ser det ud til, at kravene til SEL-værdien for anlæg, der betjener én bolig, ændres både i kravteksten og i vejledningen.

Tilbage i oktober sendte TBST en række ændringer til Bygningsreglementet i høring. Blandt ændringerne var et oplæg om, at kravene til SEL-værdien for anlæg, der betjener én bolig, ændres, så denne ikke overstiger 1000 J/m3 ved grundluftskiftet.

Netop nu har TBST sendt nogle ændringer af vejledningsteksten i høring på samme område, som gentager, at kravet til SEL-værdien for ventilationsanlæg for én bolig er angivet ved grundluftskiftet.

Med mindre der er kommentarer fra medlemmerne inden høringsfristens udløb fredag den 13. december, er dette en ændring, VELTEK bifalder.

Der kan naturligvis også indløbe kommentarer fra andre organisationer til TBST, hvorfor vi ikke kan være helt sikre på ændringerne, før det reviderede reglement er udgivet.

Det vigtigste fra høringsbrevene fra TBST er sat ind nedenfor:

Nuværende § 438:

Ny §438 (ifølge den version af BR der blev sendt i høring 7. oktober):

Forslag til ændringer i vejledningsteksten (sendt i høring 2. december):

Hvis der er ønske om at modtage de oprindelige høringsbreve, kontakt Lennart Østergaard