Afgørelse om produkter og producentansvar – kabler og ledninger

0

Dansk Producentansvarsystem, DPA-System, og Miljøstyrelsen har i henhold til lovgivningen om producentansvar for elektrisk og elektronisk udstyr nu truffet afgørelse om kabler og ledninger.
DPA-System og Miljøstyrelsen vurderer, at kabler og ledninger er omfattet af producentansvar.

Af DPA-Systems meddelelse af 29. oktober 2010 fremgår det i afsnittet ’Definition og forklaring’, at ”transmissionen af strøm og elektromagnetiske felter sker ved hjælp af kabler, antenner, stikkontakter mv.”

VELTEK/FABA er af den opfattelse, at der i forhold til formuleringen ’stikkontakter’ må være tale om de stik, man samler ledninger og kabler i, og ikke de traditionelle stikkontakter i væggen.

VELTEK/FABA har over for Miljøstyrelsen anbefalet, at traditionelle vægstik ikke omfattes af afgørelsen om kabler og ledninger og er på tiden i dialog med Miljøstyrelsen herom.

Yderligere orientering følger, når Miljøstyrelsen vender tilbage med svar på vores anbefaling.

Klik her for at downloade DPA-System og Miljøstyrelsens afgørelse.