Aktiviteter

Kommende aktiviteter

 • 20. august 2018: Markedsanalyse afholder bestyrelsesmøde
 • 31. august 2018: Den Eltekniske Sektion afholder bestyrelsesmøde og Leverandørudvalgsmøde med TEKNIQ
 • 4. september 2018: VELTEK Varme afholder bestyrelsesmøde
 • 6. september 2018: VELTEK Ventilation afholder bestyrelses- og medlemsmøde
 • 7. september 2018: VELTEK Digital afholder bestyrelsesmøde
 • 11. – 13. september 2018: VELTEK deltager på Automatik-messen
 • 24. september 2018: AVA Sektionen afholder bestyrelsesmøde
 • 5. oktober 2018: VELTEK afholder bestyrelsesmøde
 • 25. oktober 2018: Markedsanalyse afholder møde i statistikgruppen
 • 16. november 2018: VELTEK Ventilation afholder bestyrelsesmøde
 • 8. – 10. maj 2019: VVS’19 afholdes i Odense Congress Center
 • 12. – 14. maj 2020: EL & TEKNIK 2020 afholdes i Odense Congress Center