BR18: Opdateret vejledning omkring ventilation

0

Vær opmærksom på, at TBST har opdateret Bygningsreglementets vejledning om ventilation (kapitel 22).

I opdateringen er det særligt interessant for branchen, at det nu tydeliggøres, for hvilken volumenstrøm kravet til SEL-værdien gælder. Der står nu:

Ventilationsanlæg, der kun betjener en enkelt bolig, har et skærpet krav til specifikt elforbrug til lufttransport. Dette gælder også for anlæg der betjener en enkelt boligenhed i en etagebolig. Kravet til SEL-værdien for ventilationsanlæg for én bolig er angivet ved den volumenstrøm, der er nødvendig for at tilvejebringe effektiv emopfangsevne. Hvis decentrale ventilationsanlæg i etageboliger er koblet sammen, for eksempel gennem et fælles aftræk er det kravet til specifikt elforbrug til lufttransport for etageboliger, der skal overholdes.

Der er altså tale om den volumenstrøm under forceret emhættedrift, der skal til for at tilvejebringe effektiv emopfang (som vejledningen fastsætter til 75%). Der har muligvis været en fortolkning i omløb om, at kravet til SEL-værdien gælder uden, at emhætten er i forceret drift. Dette ønsker TBST nu at tydeliggøre ikke er tilfældet.

VELTEK er i dialog med TBST om, hvorvidt dette krav er fornuftigt, henset til, at emhætten kun er i drift i få procent i hvert døgn.

Input og holdninger kan gives til VELTEK i denne forbindelse.

Alle ændringerne indført af TBST er vist i vedhæftede notat fra TBST