Deltag i EUROVENTs Product Groups og få indflydelse og viden på europæisk plan

0

Det er muligt både at deltage i samarbejdet gennem egen virksomhed mod et deltagergebyr eller gratis, hvis man repræsenterer VELTEK Ventilation.

Deltagelse i EUROVENTs Product Groups giver en lang række fordele. Du kan blandt andet få din stemme hørt, ekspertise til at tælle og være med til at forme fremtidige standarder, vejledninger og lovgivning indenfor en lang række af de områder, hvor EUROVENT Association er aktiv, herunder indeklima, HVAC, køling osv.

Det er også i EUROVENTs Product Groups, at du kan få adgang til ny viden og de lovgivningsmæssige strømninger, der kan komme til at præge et område fremadrettet, og være med til at påvirke EUROVENTs lobbyaktiviteter, f.eks. overfor EU.

Se oversigten over produktgrupper og hvad de dækker over her

Alle VELTEK Ventilations medlemmer er via medlemskabet af VELTEK automatisk med i EUROVENT Association som ”Affiliated Manufacturer”, hvilket giver adgang til EUROVENT via VELTEK.

Hvis man ønsker direkte dialog med EUROVENT og egen virksomhed repræsenteret i EUROVENTs Product Groups, er det imidlertid nødvendigt at være ”Corresponding Member”. For dette medlemskab skal der dog betales et omsætningsafhængigt gebyr til EUROVENT.

Se medlemsstruktur og prisoversigt her

Det er imidlertid også muligt for VELTEK Ventilations medlemmer at deltage gratis i produktgrupperne som repræsentant for VELTEK Ventilation. Alle rejse- og forplejningsomkostninger skal dog fortsat betales af den deltagende virksomhed.

Deltagelse i EUROVENTs Product Groups, som VELTEK Ventilations repræsentant, kræver, at man i produktgrupperne optræder under VELTEKs navn og i øvrigt efter bedste evne varetager VELTEK og medlemmernes samlede fælles interesser i den pågældende Product Group.

Hvis flere medlemsvirksomheder har interesse i den samme Product Group, vil VELTEK nedsætte en lille gruppe, der koordinerer den danske position, mens det aftales blandt de interesserede, hvem der deltager i den pågældende arbejdsgruppe.

Kontakt VELTEK hvis du ønsker at deltage i en EUROVENT Product Group, enten som repræsentant for egen virksomhed (mod gebyr til EUROVENT), eller som VELTEKs repræsentant.