Eldrevne produkter diskrimineres af EU

0

EU kræver, at eldrevne produkters energiforbrug ganges med 2,5 for at finde frem til totale energiforbrug hos slutkunden. Den såkaldte omregningsfaktor diskriminerer eldrevne produkter, lyder det fra blandt andre de europæiske elgrossister, EUEW.

I realiteten betyder omregningsfaktoren på 2,5, som en række EU-direktiver dikterer, at der er meget strengere krav til eldrevne produkter, end til produkter med samme formål som drives af fossil energi, fordi de eldrevne produkter skal bruge 60% mindre energi i forhold til de alternative produkter. Eldrevne produkter har derfor meget sværere ved at opnå en god energimærkning på trods af, at de belaster CO2-regnskabet i væsentligt mindre grad, end produkter drevet af fossil energi.

Du kan læse mere om problemstillingen i denne folder, som EUEW har forfattet i samarbejde med en række andre aktører. Folderen er på engelsk.