Energiforskning nedprioriteres

0

En økonomisk nedprioritering af energiforskning vækker bekymring blandt branchefolk.

Danmark har førertrøjen på, når det kommer til energieffektivitet og grøn energi. Alligevel der i 2017 kun afsat halvt så mange offentlige midler til energiforskning, som der var i 2010, skriver Ingeniøren.

Siden 2015 er det statslige tilskud til energiforskning, -udvikling og -demonstration faldet fra cirka 800 millioner kroner til knap 500 millioner kroner i 2016/2017. Sammenlignet med 2010/2011, hvor tilskuddet nåede mere end 1 milliard kroner, er der tale om en halvering i 2017.

Et kig på finanslovens fremskrevne bevillinger fra 2018-2020 vækker bekymring i branchen. Den samlede bevilling står nemlig til at skrumpe yderligere: Fra 500 millioner kroner til knap 250 millioner kroner.

Kim Nøhr Skibsted, kommunikationsdirektør i Grundfos, er nervøs ved udsigten til regeringens fortsatte besparelser på området.

“Vi har en unik førerposition i verden på energiområdet med mange store virksomheder. Men toneangivende nationer som Indien, Kina og USA har også set lyset og kaster langt flere penge ind i forskning og udvikling af energiteknologier, og derfor risikerer vi at miste momentum og blive overhalet”, udtaler han til Ingeniøren.