ETIM 8.0 nærmer sig: Brug din medlemsindflydelse og indsend ændringsønsker snarest!

0

Nedtællingen til udgivelsen af ETIM 8.0 den 1. september 2020 er for alvor i gang. Medlemmer af VELTEK kan gøre sin indflydelse på modellen gældende ved at sende nye ændringsønsker til standarden ind til VELTEK. Deadline for modtagelse er den 25. maj 2020.

Cirka hvert tredje år vælger ETIM International at udgive en ny version af ETIM-modellen, og den 1. september 2020 gælder det ETIM-version 8.0.  Løbende modtager VELTEK ændringsønsker fra medlemmerne til ETIM-modellen, men nu er deadline for modtagelse af ændringsønsker, der skal med i ETIM-version 8.0, tæt på.

VELTEK skal nemlig have modtaget medlemmernes nye ændringsønsker til ETIM-modellen senest den 25. maj 2020, idet ETIM International lukker for oprettelsen af ændringer, der skal med i ETIM 8.0, den 1. juni. Nye ændringer kan som altid også indføres senere, og vil blive frigivet gennem løbende dynamic releases. Allerede indsendte ændringsønsker fra medlemmerne til VELTEK er modtaget og noteret og vil blive behandlet inden deadline.

Undersøg og gennemarbejd ændringsønsker inden indsendelse

Hvis din medlemsvirksomhed har ændringsønsker til ETIM-standarden, bør I gøre flere indledende forberedelser og undersøgelser inden indsendelse til VELTEK – kontakt gerne VELTEK tidligt i processen for at få en drøftelse heraf. Forberedelser kan være:

  • Undersøg, om det er muligt at benytte eksisterende klasser og foreslå ændringer til disse – det letter processen at lave så lidt om i modellen som muligt
  • Vær meget specifik i jeres ændringer – fx omkring parametre og værdier
  • Hvis der ønskes nye ETIM Features eller ETIM Values, så tag så vidt muligt udgangspunkt i allerede eksisterende Features og Values og genbrug disse. ETIM International tillader som udgangspunkt ikke nye parametre, hvis tilsvarende allerede eksisterer. Gå gerne på kompromis, hvis muligt, hvis der allerede eksisterer en Feature, der minder meget om jeres konkrete ønske.

Indsend ændringsønsker til VELTEK og til arbejdsgruppen for den konkrete ETIM-klasse.

Få et overblik og mere information om arbejdsgrupperne her (adgang kun for VELTEK-medlemmer)

Hvis din virksomhed ønsker at indgå i en eller flere af arbejdsgrupperne under ETIM Danmark, er dette fortsat muligt – læs mere her

I forbindelse med forberedelsen af ETIM 8.0 vil der også blive behov for arbejdsgruppernes indsats vedrørende oversættelse til dansk på de områder, hvor dette mangler – VELTEK vender tilbage med mere information om dette senere.