Få et 30 minutters gratis juridisk servicetjek

0

Som en service til vores medlemmer tilbyder DreistStorgaard et 30 minutters gratis juridisk servicetjek vedrørende entrepriseret om AB18.

Find kontaktoplysninger til DreistStorgaard samt et overblik over de væsentligste ændringer i AB18 her (kun for VELTEK-medlemmer).

Om AB18

AB18 indeholder nye regler om blandt andet projektering, digitale bygningsmodeller, ligesom der er indført flere regler om kravene til udbudsmaterialet, kravene til entreprenørens tilbud, tidsplaner, frister, betaling for forcering, varsling af krav., førgennemgang m.m. Formålet hermed er at undgå tvister eller såfremt de opstår, at tage disse i opløbet. Endelig indeholder AB18 nye regler om, hvorledes tvister skal afgøres, hvor der blandt andet er indført nye regler om tvungen forhandling, mulighed for mediation eller mægling samt hurtig afgørelse.

I forhold til materialeleverandører indeholder AB18 en ny bestemmelse om, at bygherre ikke kan gøre direkte mangelskrav gældende overfor leverandøren samt at bygherre skal respektere aftalte ansvarsfraskrivelser. Dette gælder dog ikke, hvis leverandøren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.