Fokusmøder om Bygningsreglementets krav til emhætter

0

VELTEK har været i dialog med en række medlemmer omkring emhætter og kravene i Bygningsreglementet. Sammen med TEKNIQ tager VELTEK derfor initiativ til et forløb, hvor branchen kan drøfte dette område med TBST. Læs mere nedenfor, og vær opmærksom på de muligheder, der er for at deltage i en række møder på området.

Der hersker en stigende uklarhed i markedet om, hvorledes Bygningsreglementets krav til emhætter i boliger mest hensigtsmæssigt omsættes til gode løsninger, både set i forhold til kravene i §443 om luftmængden over emhætten ved forceret drift, vejledningens bemærkninger om en mindste emopfangsevne på 75%, hvorledes erstatningsluft tillades tilført, samt hvorledes disse krav kombineres med ventilationsanlægget generelt. I tillæg barsler EU med nye ecodesign krav, som muligvis kommer til at omfatte alle emhætter (med og uden indbygget motor) og endelig er der nye teknologier på vej, som kan muliggøre nye løsninger.

Der er derfor behov for at sætte fokus på Bygningsreglementets §443, som indeholder de gældende krav til emhætter samt krav til boligens øvrige grundventilation og udsugning fra køkken, bad og kælder.

TEKNIQ Arbejdsgiverne og VELTEK har på den baggrund valgt at sætte fokus på området gennem to møder, som tilsammen skal skabe et grundlag for at drøfte udviklingen af §443 og kravene til emhætter med TBST. Møderne afholdes:

TEKNIQ Arbejdsgiverne arrangerer et teknikermøde tirsdag den 17. marts kl. 10 – 14 på Magnoliavej 2-4, Odense

Invitation til mødet er indsat nederst i denne mail. Vær opmærksom på, at der på dette møde ikke inddrages økonomi-  og energirelaterede problemstillinger, men alene fokuseres på de tekniske udfordringer og løsninger for drift af emhætter og erstatningsluft til denne i forhold til bygningens ventilationsanlæg. Invitation må gerne deles til andre i jeres netværk, som kunne have interesse i at deltage dette møde. Tilmeldingsfrist er den 12. marts.

Download invitationen her

VELTEK og Teknologisk Institut arrangerer temadag om emhætter den 20. april kl. 10-14 hos Teknologisk Institut i Taastrup

Temadagen tager udgangspunkt i den omfattende viden om emhætter som Teknologisk Institut har samlet sammen via emhættelaboratoriet, samt resultaterne af teknikermødet afholdt af TEKNIQ Arbejdsgiverne. Hertil skal temadagen belyse de udfordringer og løsningsmuligheder som eksisterende og nye teknologier medfører – set fra producenternes og de udførendes synsvinkel. TBST og ENS deltager i dette møde. Deltagelse er gratis for medlemmer af VELTEK, mens der for øvrige deltagere vil blive opkrævet et mindre deltagergebyr. Link til tilmelding fremsendes omkring den 9. marts.

Meld tilbage til VELTEK, såfremt der er producenter, der gerne vil have ca. 10 minutters taletid på mødet den 20. april med det formål at præsentere nye eller eksisterende løsninger/teknologier og få mulighed for at fremlægge eventuelle udfordringer eller mangler med nuværende regler set fra producenternes synsvinkel.

Link til tilmelding til den 20. april hos Teknologisk Institut

Medlemmer af VELTEK kan deltage gratis ved at indtaste en rabatkode ved tilmelding. Kontakt VELTEK for at modtage rabatkoden.

TBST inviterer som opsamling på forløbet til et møde 23. april kl. 13-16, Carsten Niebuhrs Gade 43 – 1577 København V

På mødet vil TBST gennemgå bygningsreglementets bestemmelser og vejledningstekst samt baggrunden for den. Formålet er dels at sikre en ensartet forståelse af reglementet, men også at modtage input og drøfte muligheder for at udvikle reglementet, så det vedbliver at være tidssvarende både på den korte og den lange bane.

Grundet pladsforhold er der et begrænset deltagerantal på højst 40 personer og højst 2 personer per virksomhed. Tilmelding sker til Johannes Martin Utoft Christensen jomc@tbst.dk efter først-til-mølle princippet og senest den 21. april.