Folkemøde 2022 samler danskerne til debat om klima og grøn omstilling

0

Cirkulær økonomi, grøn omstilling, bæredygtighed, sundhed & sikkerhed, indeklima … alle sammen supervigtige debatemner, der tager fat i blot et udpluk af nutidens samfundsudfordringer, som blev debatteret på årets Folkemøde 2022 i Allinge.

I år har vi set et Folkemøde i sin absolutte topform. Med 2.500 events fordelt på 200 eventsteder, dannede smukke Allinge rammen for debat, dialog, sparring, netværk og vidensdeling. VELTEK var naturligvis afsted for at overvære højaktuelle debatter vedr. klima og grøn omstilling inden for ventilation, vand, el og varme.

Hvad vil vi have i vores drikkevand?

På vandområdet var debatter om både drikkevand og grundvand i fokus på podierne. I teltet hos Danske Regioner havde man udvalgt et mangfoldigt panel til at diskutere grundvand, og ikke mindst; hvad vil vi have i vores drikkevand? Den danske tradition for at levere grundvand direkte i vandhanen er truet af flere fund af miljøfremmede stoffer i vores grundvand.

Ingen tvivl om, at der herskede enighed i panelet om, at vi ønsker sikkert og sundt drikkevand – spørgsmålet er bare hvordan? Politikere og meningsdannere blev præsenteret for forskellige dilemmaer – særligt vedrørende rensning af grundvand – og bedt om at forholde sig til, hvad vi vil have i vores drikkevand. I panelet var både virksomheder, foreninger og regioner repræsenteret.

Børn mistrives stadig i skolernes dårlige indeklima

Der blev naturligvis også debatteret indeklima på årets Folkemøde, og særligt var skolebørnenes velfærd og fremtid på dagsordenen. WindowMaster var værter for en god diskussion om, hvordan man kan forbedre indeklimaet for de danske skolebørn. Et eksperiment fra 2021 viser nemlig, at indeklimaet i 709 af landets skoler er så dårligt, at det har alvorlige konsekvenser for elevernes indlæring, udvikling og sundhed.

Der var bred enighed i panelet om, at det er en seriøs udfordring, som vi skal komme til livs. Der skal ske noget på området, og politikere og erhvervslivet hjælpes ad, så vi kan rykke ved noget. Skal vi endvidere nå regeringens målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70% inden 2030, findes der et stort uforløst potentiale i innovative og energieffektive løsninger, som udvikles i erhvervslivet lige pt.

Danmarksmester i velfærdsinstallationer

Intet folkemøde uden en lille smule gak og gøgl. I ægte Stormester-stil blev der i teltet hos Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet samt TEKNIQ Arbejdsgiverne kæmpet om intet mindre end titlen som Danmarksmester i velfærdsinstallationer. Med Lasse Rimmer i front blev der sat fokus på, hvordan vi bedst muligt kan få tekniske installationer i spil i velfærdssamfundet. Hvordan kan velfærdsteknologiske installationer såsom ventilationsanlæg, lyssensorer og bygningsautomatik være med til at løse kritiske samfundsudfordringer?

Politikere blev udfordret med øvelser i installationsbranchens tekniske løsninger, og kom med politiske perspektiver på, hvordan installationerne kan forbedre og understøtte arbejdet i samfundets velfærdsinstitutioner. Titlen som Danmarksmester i velfærdsinstallationer gik desuden til Samira Nawa, medlem af Folketinget, Radikale Venstre.

Den næste pandemi – hvad kan vi forvente?

Sidst men ikke mindst er det i denne tid også vigtigt at kigge fremad og lære af de større samfundsmæssige trusler, vi har oplevet de seneste to år. Altinget og Novo Nordisk Fonden lagde scene til en vigtig dialog om den næste pandemi – for den kommer … men hvad kan vi forvente?

Et skarpt panel var samlet til denne debat: Professor i folkesundhed, virusinfektioner og epidemier, Adm. Direktør for Statens Serum Institut, CEO hos Novo Nordisk Fonden samt sundhedsordfører fra Socialdemokratiet.

Coronapandemien har vist, at verdenssamfundet kan destabiliseres og få store økonomiske konsekvenser fra den ene dag til den anden. Danmark fik for alvor at mærke konsekvenserne ved ikke at have et tilstrækkeligt beredskab til at håndtere pandemier af denne art – og det har vi lært af. For Corona bliver med sikkerhed ikke den sidste pandemi, og dertil kommer infektionssygdomme og antibiotikaresistens som endnu en bekymring og potentiel trussel.

Debatten blev dog afrundet af eksperterne med en beroligende besked om, at danskerne for nuværende trygt kan nyde sommer og sol uden bekymring.