Højaktuelle emner gav VELTEK webinarer høje deltagertal

0

Når én dør lukkes, åbnes der som bekendt en ny – og det var netop, hvad vi oplevede i VELTEK med COVID-19. Vi har igennem årene mødtes flere gange årligt, herunder til orienteringsmøder om emner, som hører til i kategorien ”need to know”. Men i flere perioder i 2021 var det ikke muligt at mødes. Der var et stort behov for at mødes, så vi valgte at invitere til webinarer for at kommunikere vigtige budskaber til medlemmerne, og som alle heldigvis har taget godt imod.

I 2021 gennemførte vi medlemswebinarer på 1½-2 timer med op mod 100 deltagere ad gangen. Temaerne inkluderede; AB18 og aftalebetingelser indenfor byggeriet, eltekniske krav og varmepumpeinstallationer, det kommende Drikkevandsdirektiv samt introduktion til SCIP og REACH og herunder hvilke virksomhedstyper, der er omfattet.

Der skal i denne forbindelse lyde en stor tak til vores samarbejdspartnere i Miljøministeriet og Sikkerhedsstyrelsen, der stillede op som indlægsholdere. Ligeledes en stor tak til DreistStorgaard Advokater og TRYG, som også var med til at præcisere budskaberne i forhold til VELTEKs brancher.

Webinarer i VELTEK er kommet for at blive, ikke for at erstatte vores fysiske møder, men som et supplement og effektivt værktøj til at kommunikere endnu mere relevant faglig viden ud til medlemmerne, og uden at I behøver afsætte mere end et par timer.