Husk Indeklimaets Temadag 2018

0

Teknologisk Institut sætter igen i efteråret 2018 fuldt fokus på indeklimaet – blandt andet med Indeklimaets Temadag 2018, der arrangeres i samarbejde med VELTEK og TEKNIQ.

Det overordnede emne for årets Indeklimaets Temadag er ’Sundhed’, og derfor vil der blandt andet være fokus på de påvirkninger, mennesker oplever, når vi benytter en bygning. Hvad betyder det nære miljø for os, når vi opholder os indendørs det meste af livet? Og hvordan skal vi i det hele taget forstå alle de faktorer, der påvirker indeklimaet?

Temadagen går rundt om bygningen og folder udvalgte emner ud. Det er vigtigt, at både bygherre, rådgiver, entreprenør og servicevirksomhed har en fælles forståelse af, hvad der kræves for etablere og fastholde et sundt indeklima.

Et bredt udvalg af faglige indlæg

Der vil på dagen fx være indlæg omkring støj, og hvorledes det påvirker vores sundhed. Derudover vil der også være indlæg omkring Realdanias demonstrationsprojekt ’Sunde Huse’ med fokus på tre huse i Holstebro, der er bygget efter principperne: NOW-tech (nuværende teknologi), NO-tech (minimal brug af teknologi) og YES-tech (tilvalg af teknologi/fremtidig teknologi).

Læs mere om projekt ’Sunde Huse’ her

De ”klassiske løsninger” for regulering af indeklimaet vil også blive berørt. Det er under alle omstændigheder værdifuldt for alle aktører omkring opførelse, drift og anvendelse af bygninger, at der er en udbredt forståelse for, hvordan konventionel regulering af indeklima fungerer.

Teknologisk Institut har et kort indlæg på temadagen, hvor principperne for ventilation sættes i perspektiv – fx hvorfor vi ventilerer bygningerne og de teknologiske principper, der anvendes i dagens praksis. En af de klassiske udfordringer er, at ventilationssystem og varmesystem skal spille sammen på en energieffektiv måde, uden at brugerne i bygningen oplever dårligt indeklima.

God mulighed for at profilere betydningen af indeklima over for slutkunderne

Dagen afholdes primært for slutkunderne i værdikæden og kravstillere – dvs. relevante ansatte i kommuner, stat, region, bygherrer, ansatte i facility management afdelinger mm. Sidste år var der ca. 130 deltagere fra hele landet. Så del endeligt budskabet med de relevante interessenter i jeres værdikæde.

Leverandører har mulighed for at profilere sig på dagen

Teknologisk Institut har plads til 5-6 udstillere, og der opkræves omkring 5000 kr. pr. udstiller. Dette gebyr giver også adgang for én mand pr. bod til selve temadagen.

For mere information kan man tage fat i VELTEK eller direkte til Teknologisk Institut (Kristian Vielwerth). Bemærk at Teknologisk Institut udvælger, hvem der kan udstille, idet der er begrænset plads, og man ønsker repræsentation fra forskellige typer af leverandører.

Læs mere om Indeklimaets Temadag her