Informations- og dialogmøde om konsekvenserne af Brexit hos TBST

0

Vær opmærksom på, at TBST arrangerer et informationsmøde om Brexit onsdag den 20. februar kl. 13-16.

Yderligere information direkte fra TBST nedenfor:

Siden det forventes, at Storbritannien forlader EU-samarbejdet den 29. marts 2019, så har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen besluttet at afholde et åbent organisations- og virksomhedsrettet informations- og dialogmøde om konsekvenserne af Brexit, onsdag den 20. februar 2019 (kl. 13 – 16).

I samarbejde med Erhvervsstyrelsen oplyses indledningsvist om de overordnede konsekvenser af Storbritanniens udtræden af det indre marked. Herpå afholdes parallelle sektorspecifikke sessioner indenfor områderne luftfart, vejtransport og byggeri.

I sessionen om byggeri vil vi have fokus på reguleringen af handel med byggevarer – herunder primært byggevareforordningen – og der vil være mulighed for åben dialog og spørgsmål.

I er velkomne til at videresende invitationen til jeres medlemmer. Læs mere om mødet her, hvor tilmeldingen også skal ske (senest 15. februar).

Til de af jer, der ikke har mulighed for at deltage i infomødet, så vil der blive givet en kort sammenfatning af informationsmødets budskaber vedr. byggevarer på vores næste branchepanelsmøde.

VELTEK deltager.