Landsbyggefonden inviterer til åbent orienteringsmøde

0

Orienteringsmødet vil informere om landsbyggefondens initiativ til etablering af energidemonstrationsprojekter med huslejeintegreret forbrugsafregning. Kort varsel – afholdes den 21. oktober.

I samarbejde med en række boligorganisationer, ERP-leverandører og konsulenttjenesten Exergi, er der iværksat et udviklingsarbejde, der muliggør månedlig forbrugsafregning i integration med huslejeopkrævninger. Programarbejdet er under udvikling og de første testkørsler forventes opstartet i oktober måned med henblik på, at det første færdige system kan være operativt før årsskiftet.

Landsbyggefonden finder det væsentligt at orientere leverandørsiden om demonstrationsprojekterne og almensektorens udvidede muligheder indenfor IT-cloudbaseret forbrugsafregning, og udbrede kendskabet til afregningskonceptet og synergieffekterne med henblik på at styrke grundlaget for at forskellige serviceleverandører kan levere ind i API-formatet.

Derfor indkaldes der til orienteringsmøde:

  • Mandag d. 21. oktober kl. 10:00 – 11:30
  • Hos Landsbyggefonden, Studiestræde nr. 50, 1554 Kbh. V. – mødelokale ”Karnappen”
  • Deltagelse meldes til mmgh@lbf.dk

Om initiativet

Initiativet arbejder med at fremme nye services og enkle afregningsformer til gavn for almensektoren. Projekterne etablerer afregning af forbrug via trådløse målerformater transmitteret via åben standard cloudstruktur og åbne API formater.

Systemløsningen skal hente forbrugsdata via et åbent API-format fra forskellige serviceleverandører i forbindelse med:

  • Elafregning, solceller med batterilager
  • Dynamisk varmeregnskab
  • Øvrige digitale forbrugsafregninger

Download Exergis udarbejdede snitflade for API-udveksling af forbrugsoplysninger til huslejeopkrævninger