NY DATO: Medlemsmøde om procesventilation afholdes 20. februar – link til tilmelding

0

VELTEK og Teknologisk Instituts temadag om procesventilation er flyttet til 20. februar. Medlemmer af VELTEK Ventilation deltager gratis på dagen – tilmeld dig allerede nu via link.

VELTEK og Teknologisk Institut har nu færdiggjort programmet for temadagen om procesventilation. Dagen har et naturligt fokus på procesventilation, men vil kunne give relevant viden og inspiration for alle VELTEK Ventilations medlemmer.

Tilmelding hos Teknologisk Institut via dette link:

https://www.teknologisk.dk/kurser/procesventilation-temamoede/k90558?cms.query=procesventilation

Gratis adgang

Der er gratis adgang for medlemmer af VELTEK Ventilation ved brug af denne kode ved tilmelding: Ax27uK

Programmet er stort set færdigt og vil indeholde følgende programpunkter:

Recirkulering af procesluft i industrien v. Christian Drivsholm

Teknologisk Institut har bidraget til de seneste tre ud af fire undersøgelser om recirkulering af procesluft i industrien for Arbejdstilsynet. Kom og hør om resultaterne af undersøgelserne, og om de kan hjælpe med at ændre de danske regler på området.

Reduceret energiforbrug til stinkskabsventilation v. Merete Lyngbye

Via sensorteknologi og 2D/3D kamerateknologi er Teknologisk Institut i gang med at udvikle en metode, hvor man kan bestemme om et stinkskab er i brug, og om der er personale til stede i et lokale. Forventningen er, at den nye dobbelt-overvågningsteknologi kan benyttes til at bestemme, hvornår lufthastigheden i stinkskabet kan reduceres, f.eks. fra 0,3 m/s til 0,1 m/s. Målet er at reducere energiforbruget til stinkskabsventilation markant. Teknologien har potentiale til at danne grundlag for nye internationale normer for området.

Procesudsug med 2D tracking af sugehoven v. Christian Drivsholm

Hør om to projekter, hvor der til dels er udviklet et procesudsug, som kan tracke og følge lysbuen ved svejsning og dels er udviklet sugehoved til skæreborde, hvor udsuget følger flammeskæreren. Projektet giver mulighed for væsentlige energibesparelser, da luftmængderne kan reduceres betragteligt.

Optimering af væskekoblede batterier v. Søren Draborg

Væskekoblede batterier er kendt for at være mindre energieffektive end konventionelle VGV-løsninger i ventilationsanlæg. At kunne adskille installationerne for ud- og indgående luftstrømme har mange fordele, så derfor har dette projekt sat fornyet fokus på optimering af teknologien. Stram styring af luftmængder og flow i væskekredsen giver betydelige forbedringer. Nyt funktionsafprøvningsværktøj dokumenterer effekten.

Inspiration til teknologi v. Christian Grønborg Nicolaisen

Udviklingen går stærkt indenfor procesventilation, men også indenfor f.eks. komfort- og brandventilation. Kom og hør om en række projekter, hvor brancherne muligvis kan inspirere hinanden, f.eks. omkring emner som tilstandsbaseret vedligehold af komponenter, fra CTS til IoT og nyudviklet filtersystem med forøget levetid mv.

Overskudsvarme skal ventileres væk, eller…? v. Vagn Holk Lauridsen

Der er fortsat store mængder overskudsvarme til rådighed i industrien. Vagn Holk Lauridsen fra Teknologisk Institut er bl.a. ansvarlig for registreringsordningen af energisynskonsulenter, hvor energisynskonsulenterne kortlægger potentialerne i forbindelse med energisyn i virksomhederne. Et bud på hvad dette potentiale kan komme til at betyde for procesventilationsindustrien nu, hvor afgifterne på udnyttelse af overskudsvarme er gjort mere attraktive.

ELFORSK projekt i Procesventilationsindustrien v. Chr. G. Nicolaisen

VELTEK har i samarbejde med Teknologisk Institut m.fl. udarbejdet og ansøgt om et projekt til energieffektivisering af procesventilation hos ELFORSK. Som led i den grønne omstilling har industrivirksomhederne brug for nye systemløsninger til energieffektiv procesventilation. Projektet udvikler og demonstrerer nye intelligente løsninger til procesventilation med reducerede luftmængder, mindre anlæg, mindre energiforbrug til lufttransport og effektive muligheder for luftrensning, varmegenvinding og recirkulation. Teknologierne omfatter intelligente procesudsug og intelligent styring af procesventilationen i samspil med lokaleventilationen. Fokus er på energieffektiv procesventilation og et sundt arbejdsmiljø.

Indlæg fra Energistyrelsen om EUDP-midlerne

Nærmere beskrivelse følger på tilmeldingssiden hos TI.

Debat: Hvorledes kan branchen bidrage til den grønne omstilling?

VELTEK faciliterer en debat med input fra deltagerne. Hvad er procesventilationsbranchens udfordringer og udviklingsønsker? Hvordan sikrer vi et input fra branchen til regeringens ambitiøse klimamål i 2030 om 70% reduktion af CO2-udledningen. Hvor kan VELTEK bidrage og hjælpe branchen?