Ny standard for installation af mindre varmepumpeinstallationer – kort info fra møde hos Dansk Standard

0

Fredag den 8. februar havde Dansk Standard og Energistyrelsen inviteret til et åbent informationsmøde om udvikling af en ny standard for mindre varmepumpeinstallationer.

Formålet er at forbedre niveauet for installation af varmepumper blandt andet på baggrund af, at undersøgelser fra f.eks. Teknologisk Institut har vist, at der er fejl på de fleste varmepumpeinstallationer. Derfor er udvikling af en selvstændig, national standard, der kan anvendes i forbindelse med godkendelsesordningen for virksomheder højt prioriteret hos blandt andre Energistyrelsen. Håbet er også at fremme udbredelsen af varmepumper og forbedre den samlede energieffektivitet til gavn for forbrugere og klimaet.

Arbejdstitlen i øjeblikket er ”DS 1150 Varmepumper med el-drevne kompressorer – Udførelse af varmepumpeinstallationer med en varmeeffekt på til og med 25 kW”.

Det foreløbige anvendelsesområde bliver ”krav til udførelse af el-drevne varmepumpeinstallationer med en varmeydelse på til og med 25 kW til brug i boliger, fritidshuse samt mindre erhverv. El-delen af hybridvarmepumper vil antageligt også være omfattet.

Følgende typer af varmepumper vil være omfattet:

 • Væske-vand (jordvarmepumpe)
 • Luft-vand
 • Luft-luft
 • Ventilationsvarmepumper
 • Brugsvandsvarmepumper

Standarden vil alene sætte krav til installationsprocessen – krav forbundet med f.eks. dimensionering er omfattet af andre standarder (fx DS 469).

Service, prøvning og mærkning af varmepumper og krav til varme-køleanlæg i bygninger vil heller ikke være omfattet ifølge Dansk Standard og Energistyrelsen.

Dansk Standard forankrer arbejdet i en arbejdsgruppe under S-221 Varmepumpe og aircondition anlæg og opererer med en ambitiøs tidsplan for arbejdet:

November 2018-Januar 2019: Nedsættelse af projektgruppe
Februar – Maj 2019: Udarbejdelse af udkast til standard
Maj 2019: Workshop med interesserede fra branchen om udkast til standard
Juli – august 2019: Offentlig høringsperiode (foreløbig)
Slut oktober 2019: Udgivelse af ny standard.

Tidsplanen er naturligvis foreløbig, og det er før set, at arbejde med standarder kan trække ud.

Projektgruppen består af følgende personer; og under mødet hos Dansk Standard blev der opfordret til at man i den periode, der starter, nu kan kontakte projektgruppen hvis man har input til standarden:

 • Claus Schøn Poulsen, (Teknologisk Institut)
 • Søren Rise (TEKNIQ)
 • Carsten Essler Helmer (Arbejdsgiverne)
 • Niels Pedersen (Varmepumpefabrikanterne)
 • Jens Christiansen (Installatør)
 • Jakob Thomsen (Energistyrelsen – observatør)

 

Præsentationer fra dagen:

Baggrund for standard, Energistyrelsen

National standard for udførelse af varmepumpe installationer, DS

Input fra kick off-møde om en ny standard for installation af varmepumper, DS