Ny struktur og digital retning for VELTEK

0

Fredag den 21. juni 2019 var producenter, leverandører og grossister og særligt inviterede fra den tekniske branche samlet på Hotel Admiral, som i år dannede rammen om VELTEKs årlige generalforsamlinger og årsdag. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt både en ny organisationsstruktur og en ny digital retning for foreningen, mens digitaliseringen gennemsyrede VELTEKs årsdag.

Der var højt humør og stort engagement på Hotel Admiral, hvor VELTEK i år afholdt de årlige generalforsamlinger og årsdag. Der blev også da brug for energien fra de mange fremmødte medlemmer og gæster, da programmet i år både var tæt pakket fra morgenstunden med bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og medlemsmøder i fagsektionerne, mens det faglige niveau på årsdagen var i top.

Et stort antal af navneskilte lå klar inden dagens begyndelse.

Strømlinede generalforsamlinger og medlemsmøder i fagsektionerne

Alle generalforsamlinger i fagsektionerne forløb planlagt, og der var på tværs af sektionerne genvalg til de opstillede bestyrelsesmedlemmer, mens nye trådte til.

I VELTEK Varme var der genvalg til Lars Leer, Kierulff A/S og Stig Hansen, HS Tarm A/S, mens Jeppe Dam Johansen, Viessmann A/S, har erstattet Jan Svendsen, der er gået på pension.

I Sektionen for Armatur-, Vand- og Afløb var der genvalg til Troels Krogh, Nordisk Wavin A/S og Bo Holm Sørensen, Uponor A/S. Samtidig indtræder Mads Maymann Jørgensen, BWT, i bestyrelsen i stedet for Ole Sander, tidl. Direktør for FM Mattsson Mora Group Danmark.

I Den Eltekniske Sektion var der genvalg til Thomas C. Andersen, Schneider Electric Danmark A/S og Jens Andersen, Solar A/S.

Efter hver generalforsamling var der i den enkelte sektion medlemsmøde. I AVA-sektionen gik bestyrelsen blandt andet i dialog med medlemmerne omkring nye tiltag, som bestyrelsen skal have særligt fokus på. På Den Eltekniske Sektions medlemsmøde var medlemmerne i dialog med Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør for TEKNIQ Arbejdsgiverne, mens medlemmerne i VELTEK Varme drøftede mulighederne for medlemshvervning.

Store beslutninger på dagsordenen på VELTEKs generalforsamling

VELTEKs generalforsamling var imødeset med en vis spænding, idet bestyrelsen havde én beslutningspakke til afstemning.  VELTEKs hovedbestyrelse stillede i pakken først forslag om at fusionere driften af de to tværfaglige sektioner, VELTEK Digital og Markedsanalyse ind i VELTEKs hovedforening, således at der for medlemmer ikke længere skal betales særskilt til VELTEK Digitals og Markedsanalyses ydelser. Forslaget var forinden blevet enstemmigt stemt for på generalforsamlingerne i henholdsvis VELTEK Digital og Markedsanalyse.

Beslutningspakken inkluderede også et forslag om at oprette nye typer af medlemskaber i VELTEK – således at datterselskaber af nuværende medlemmer kan melde sig ind med rabat på kontingentet, mens at virksomheder, som udbyder digitale services og produkter med relation til den tekniske branche, ligeledes kan melde sig ind. For både datterselskaber og digitale virksomheder gælder dog, at de i deres medlemskab som hhv. b-medlem og c-medlem ville have færre rettigheder end de nuværende a-medlemmer.

Beslutningspakken inkluderede også et forslag til en ny model for hovedbestyrelsens sammensætning, mens de tilhørende nye vedtægter skulle til afstemning.

Hele pakken blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen, som også stemte for en ændring af VELTEKs kontingentmodel- og satser. Den nye kontingentmodel indebærer, at driften af VELTEK Digital og Markedsanalyse nu hører under VELTEK , mens modellen også sikrer en bedre ensretning mellem VELTEKs kontingenttrappe og kontingenttrappen i VELTEK Ventilation.

Den nye struktur i VELTEK efter VELTEK Digital og Markedsanalyse er blevet fusioneret ind i hovedforeningen.

Læs mere om fordelene ved den nye struktur her

Fusionen af VELTEK Digital og Markedsanalyse ind i VELTEK samt nye typer af medlemskaber er begge en del af hovedbestyrelsens overordnede strategi for at gøre VELTEK til medlemmernes naturlige omdrejningspunkt for både tekniske og digitale tiltag og sager.

Formand for VELTEK, Allan Andreasen, lagde i sin beretning vægt på den digitale forandring, som VELTEKs medlemmer står over for.

Skarpt digitalt fokus på VELTEKs årsdag

Efter de veloverståede generalforsamlinger var tiden kommet til den længe ventede årsdag, hvor VELTEKs samarbejdspartnere var inviteret og over 100 personer mødte op for at blive gjort klogere på den digitalisering, som den tekniske branche kigger ind i.

Peter Sommer, Digital Strategy og iX fra IBM gik i dybden med branchens implementering af AI i alt lige fra kundeservice, back-office processer til algoritmer, mens Niels Wingesøe Falk, CEO og partner i HD Lab, gav et indlæg om digital transformation af byggebranchen med fokus på blandt andet avancerede digitale modeller, robotter og exoskeletter.

Tevin Lac, Chefkonsulent hos Dansk Industri, tog fat på Amazons forretningsmodel, mens Kim Øxenholt, Marketing- og e-businessdirektør for Lemvigh-Müller, gik i dybden med grossistens rolle i en digital verden.

Der var på årsdagen et flot fremmøde af VELTEKs medlemmer og inviterede samarbejdspartnere.

Livlig afsluttende paneldebat

Indlæggene blev afsluttet med en paneldebat blandt indlægsholderne, som blev styret med kyndig hånd af TV 2 Nyhedernes Cecilie Beck.

Budskabet fra Tevin Lac var blandt andet, at de tilhørende ikke skulle frygte Amazons indtræden på det danske marked, men derimod se mulighederne i dem. Amazon er på vej, men der er tid endnu, for Danmark er fortsat et lille marked for Amazon.  Kim Øxenholt appellerede dog til, at Amazon i fremtiden deler mere ud af deres data for at sikre transparens og ligevægt i en fremtidig åben, ligeværdig og digital verden.

Niels Wingesøe Falk mente ligeledes, at VELTEKs medlemmer heller ikke skal frygte den digitale transformation, men i stedet kigge på mulighederne. Fremadrettet bør virksomheder omstille sig til at fokusere på de services, som de leverer til kunden i værdikæden frem for, hvad de producerer. Peter Sommer mente ligeledes, at VELTEKs medlemmer skal være nysgerrige og blive inspireret af teknologierne og af andre brancher end deres egen, mens de skal klargøre deres virksomheder til at kunne håndtere alle de enorme mængder af brugerdata, som kommer til at præge fremtidens digitale marked.

Efter de fire indlæg var der lagt op til en spændende debat om dagens emner.