Nyt om NCCs projekt om den datadrevne bygning

0

Den 23. september afholdt NCC et velbesøgt gå-hjem-møde om fremtidens datadrevne bygning baseret på IoT.

I NCC arbejdes der i øjeblikket på en metode til IoT-baseret opsamling og anvendelse af bygningsdata, som udvikles og testes sammen med DEAS, PensionDanmark, PKA IT-Universitetet og Gate 21. Projektet er støttet af ELFORSK.

Derfor havde NNC i samarbejde med VELTEK inviteret til et gå-hjem-møde den 23. september om de metoder og tanker, der gøres i projektet om dataindsamling, ligesom NCC ønskede at komme i dialog med branchen om metoderne og platformen med data fra produkter og tekniske anlæg, og hvordan dette ud, over bedre drift og bedre bygningsdesign, også kan bruges til at forbedre anlæggene, når producenten i fremtiden kan få bedre information om, hvordan anlæggene faktisk bliver brugt.

Mødet var velbesøgt med 18 deltagere, og der var stor spørgelyst og godt engagement at spore blandt de fremmødte, der samlet gjorde det til en udbytterig dag.

Præsentationer fra mødet kan downloades her

Ny ELFORSK ansøgning

VELTEK har desuden sammen med NCC, DTU mfl. netop indsendt en ny ELFORSK ansøgning vedr. det næste skridt om den datadrevne bygning.

Projektet for ansøgningen er rettet mod de aktører, som er involveret i idriftsættelsen og den efterfølgende drift. Det har som fokus at udvikle en metode i form af en datadrevet tillægsydelse til commissioning processen, og efterfølgende en metode til løbende overvågning af det leverede energi- og indeklima, som samtidig kan bruges til fejlsøgning på bygningens styring, herunder CTS-anlægget. Målet er at kombinere nem adgang til data og ekspertviden.

Projektet vil blive gennemført som en del af en renovering af et eksisterende kontorhus. Formålet er at opnå energieffektiv drift samtidig med et godt indeklima.

VELTEK Ventilation informerer nærmere om dette projekt såfremt ansøgningen går igennem.