REMINDER: Husk temadag om ECODESIGN hos Teknologisk Institut 27. januar 2020

0

På vores sidste medlemsmøde den 12. september var der interesse for et temamøde om den igangværende revision af Ecodesign og energimærkningen for ventilationsaggregater.

Mødet afholdes den 27. januar kl. 10-14 hos Teknologisk Institut i Taastrup.

Tilmelding til mødet foregår direkte til Teknologisk Institut via dette link: https://www.teknologisk.dk/k90550

Der vil være morgenmad fra 9:30-10:00 inden temamødet.

Alle dokumenter om revisionen af Ecodesign og energimærkningen er i øvrigt tilgængelige på kommissionens hjemmeside og kan frit hentes her: https://www.ecoventilation-review.eu/documents.htm

Teknologisk Institut skriver om temadagen:

Revisionen omhandler specifikt den eksisterende regulering EU 1253/2014 (ecodesign for ventilationsaggregater) og EU 1254/2014 (energimærkning af boligventilationsaggregater).

I forbindelse med revisionen har kommissionen iværksat en proces, hvor producenter og andre interessenter kan give deres input i et struktureret forløb. I forbindelse hermed blev der afholdt første stakeholdermøde i Bruxelles den 29. maj 2019, hvor alle industriens forslag til ændringer blev fremlagt uden stillingtagen til de enkelte.

Processen er nu, at dette indledende studie og tilhørende materiale vurderes og bearbejdes af kommissionens rådgivere og fremlægges på 2. stakeholdermøde, som forventes afholdt lige omkring årsskiftet, hvor det formodentligt vil være muligt at vurdere, hvad der overordnet vil komme af ændringer inden ”draft working document” foreligger, og dette skal vurderes på Consultation Forum-mødet i marts 2020.

I denne forbindelse inviterer Teknologisk Institut hermed, i samarbejde med VELTEK, til en workshop efter 2. stakeholdermøde om disse emner.

Her går vi i dybden og ser indledningsvist på de aktuelle ecodesignkrav og mærkning og herefter uddybes drøftelserne og observationerne fra første og andet stakeholdermøde. Hvad ser ud til at blive ændret, og hvorledes kommer det til at påvirke branchen?

Under workshoppen vil der være mulighed for at komme med input til revisionen til Teknologisk Institut, som Instituttet kan tage med videre og drøfte med Energistyrelsen, samt evt. fremsende som kommentar i forbindelse med Consultation Forum-mødet i marts.

Dagen rundes af med en opsamling på evt. uafklarede spørgsmål rejst i løbet af dagen.