Varmepumpe-webinar: Krav om eltekniske data fra leverandørerne

0

Hvilke obligatoriske eltekniske data er varmepumpe-producenterne og -leverandørerne forpligtet til at stille til rådighed til f.eks. el-installatørerne?

Varmepumper til boligopvarmning har med klimahandlingsplanen fået yderligere rygvind i Danmark. Det betyder samtidigt, at der er kommet mere på spil for varmepumpeproducenterne og -leverandørerne i forhold til, at alle led i varme-pumpebranchen agerer professionelt bl.a. af hensyn til varmepumpebranchens image hos myndigheder og ikke mindst i befolkningen generelt.

Det er VELTEK Varmes erfaring, at varmepumpeproducenterne og -leverandørerne har godt styr på den VVS-tekniske del af varmepumpen, mens det samme ikke altid gør sig gældende for varmepumpens eltekniske del, herunder hvilke eltekniske data producenten/leverandøren er forpligtet til at stille til rådighed til bl.a. projekteringen af varmepumpens eltavle.

Varmepumpens eltekniske data spiller en vigtig rolle under projekteringen af elinstallationen til varmepumpen, og forkerte eller mangelfulde data kan derfor være udslagsgivende for, om elinstallationen bliver lovlig eller ulovlig.

Dette webinar sætter fokus på kravene til elinstallationen, der forsyner varmepumpen, herunder eltavlen, samt varmepumpens mulige påvirkning af elnettet, som kan medføre krav til bygningsejeren i henhold til Fællesregulativet (elforsyning). I begge tilfælde tages udgangspunkt i varmepumpens eltekniske data.

VELTEK Varme, som er arrangør af webinaret, har vurderet vigtigheden af dette emne så stor, at alle producenter og leverandører inviteres til at deltage dvs. både medlemmer og ikke-medlemmer af VELTEK Varme. Kun på denne måde kan det sikres, at alle producenter og leverandører får samme vigtige information.

Det er gratis at deltage!

PS. Det er ikke muligt for installatører at deltage, da arrangementet alene er forbeholdt producenter, importører og leverandører. TEKNIQ Arbejdsgiverne har samme fokus på emnet som VELTEK og forventer at afholde et orienteringsmøde for deres medlemmer(installatørerne).

Programmet for webinaret vil være som følger:

Per Rømer Kofod, adm. direktør VELTEK(varighed 5 min.):
Velkomst samt gennemgang af VELTEKs compliance regler for møder.

Steen Søgaard, Sikkerhedsstyrelsen, teknisk sagsbehandler (Varighed ca. 45 min.):
• Hvilken RCD (fejlstrømsafbryder) skal der anvendes til beskyttelse af varmepumpe installationer?
• Kan lækstrømme fra varmepumper have indflydelse på installationen og hvilke tiltag kan være nødvendige ved eventuelle lækstrømme?
• Skal der installeres en sikkerhedsafbryder?
• Skal der installeres overspændingsbeskyttelse?
• Få svar på dine spørgsmål angående elinstallationer og installation af varmepumper.

Pause 5 min.

Peter Egestad, Dansk Energi, konsulent (Varighed ca. 40 min.):
Hvilke regler er der for varmepumper, når de skal tilsluttes vores forsyningsnet?
Netselskabernes betingelser i forhold til:
• Fællesregulativet
• Teknisk Betingelser
• Spændingskvalitet
• Leveringsomfang

Spørgsmål og kommentarer er meget velkomne under mødet – og du kan også fremsende spørgsmål på forhånd via tilmeldingsblanketten.

Webinaret finder sted den 15. april kl. 13.00 -14.30 på Teams.

Ønsker du at deltage bedes du sende en mail til Vibeke Olufsen (vo@veltek.dk).

Link til Teams fremsendes efter tilmelding forud for mødet.