VELTEK afholder digitalt medlemsmøde om AB18 og risici ved leveranceaftaler

0

Løber din virksomhed unødige eller ukendte risici i leveranceaftaler til større projekter og entreprenører?

Når man leverer produkter på baggrund af egne salgs- og leveringsbetingelser, er ansvar og risici velkendte og sædvanligvis godkendte af virksomhedens advokat og forsikringsselskab.

Men hvad kan der ske, når man bliver præsenteret for en leverance- eller samhandelsaftale udarbejdet af kunden, f.eks. et større ventilationsentreprenørfirma? Sådanne aftaler kan være omfattende, og det er måske svært – eller dyrt – at få belyst hvilke risici man uforvarende løber, eller hvilken stilling man har ved en eventuel tvist eller i et forsikringsspørgsmål.

På VELTEKs medlemsmøde mandag den 8. marts vil der blive gennemgået, hvad man bør være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af kundeudviklede leverance- og samhandelsaftaler, herunder hvilken proces man bør gennemføre for at belyse risici.

På mødet vil DreistStorgaard Advokater vise et notat og gennemgå forskellene mellem det gamle aftalesystem, AB92, i forhold til AB18, samt NL92 med fokus på risici i bestående leveranceaftaler.

Desuden vil TRYG fra forsikringssiden belyse hvilken proces, man bør gennemgå, så der ikke tages unødvendige risici, der ikke er forsikringsdækning for.

Mødet finder sted den 8. marts kl. 13.00 -15.00 på Teams

Mødets indhold:

  • Introduktion til problemstillingen og eksempler på problematikker indsendt af medlemmer (VELTEK)
  • Forskelle mellem AB92, AB18 og NL92 af betydning for leverandører. (DreistStorgaard Advokater)
  • Hvad bør man som leverandør gøre, når man præsenteres for en projektaftale? Hvad dækker forsikringen typisk ikke? (TRYG)
  • Vurdering af konkrete eksempler fra projektaftaler – hvad siger advokaterne og forsikringsselskabet?

Tilmelding kræver medlemskab af VELTEK

Hvis du er medlem og ønsker mere info – også om tilmelding, kontakt Vibeke Olufsen.