VELTEK indkalder til stiftende generalforsamling af varmesektion

0

En lang række producenter og produktleverandører af individuelle varmekilder er blevet inviteret til stiftende generalforsamling af en varmesektion i VELTEK den 9. januar 2018.

VELTEKs ambitioner om at opstarte en fagspecifik varmesektion under VELTEK-paraplyen går nu ind i en afgørende fase. VELTEKs sekretariat har på baggrund af interessen fra dialogmødet den 21. september og den stigende interesse, som flere virksomheder efterfølgende har vist, indkaldt en lang række af producenter og produktleverandører af individuelle varmekilder til en stiftende generalforsamling i VELTEKs lokaler i Herlev.

VELTEKs ønske er at starte en bredt funderet varmesektion, der ikke tidligere er set i Danmark, hvor varmebranchen opnår fleksible rammebetingelser som fordrer, at billig og energieffektiv opvarmning af bygninger opnås gennem anvendelse af den bedst egnede teknologi. Der bliver både plads og behov for nye og gamle teknologier i fremtiden, og det vil VELTEKs varmesektion synliggøre. Varmesektionen skal bibringe faglig baseret viden til beslutningstagerne i styrelserne og i den politiske verden, således at de kan se og forstå bygningsopvarmning i et større perspektiv, så det bliver enkelt at træffe optimale beslutninger til gavn for både forbrugeren, virksomheden og samfundet.

På generalforsamlingen vil forslag til sektionens vedtægter blive drøftet og sektionens bestyrelse vil blive etableret.

Invitationen til generalforsamlingen kan hentes her, og skitse til sektionens vision og mission kan hentes her