VELTEK starter initiativ indenfor procesventilation

0

På baggrund af dialog med medlemmer indenfor procesventilation har VELTEK startet et initiativ op, der sætter fokus på procesventilation.

VELTEK ønsker i den kommende tid at sætte fokus på procesventilation. Der planlægges i den forbindelse et medlemsmøde onsdag den 15. januar hos Teknologisk Institut i Aarhus – sæt allerede nu kryds i kalenderen.

I forbindelse hermed har VELTEK afholdt et dialogmøde den 12. september med interesserede medlemmer om, hvordan VELTEK kan forbedre rammevilkårene for virksomheder, der er beskæftiget inden for procesventilation.

Processen er indtil videre mundet ud i en projektansøgning til ELFORSK, som fokuserer på energieffektiv og intelligent procesventilation. Blandt projektpartnerne er Teknologisk Institut, FAV mfl.

Kort beskrivelse af projektansøgningen til ELFORSK

Som et led i den grønne omstilling har danske og internationale industrivirksomheder brug for adgang til nye teknologier, og deraf afledte bedre rammevilkår, for at fremme energieffektiv procesventilation.

Potentialet for energibesparelser på området er stort, blandt andet fordi de danske regler på området er utidssvarende og fremmer løsninger med et unødigt højt energiforbrug. Der er således væsentlige el- og energibesparelser knyttet til de samlede løsninger for procesventilation omfattende udsugning, luftrensning, recirkulation og varmegenvinding.

Procesventilationen skal yderligere ses i sammenhæng med ventilationen af hele produktionslokalet, og fokus skal nødvendigvis også inkludere arbejdsmiljøet.

Nye IoT teknologier og databaserede styringer giver sammen med teknologiudvikling yderligere muligheder, der kan forbedre procesventilationens effektivitet og energieffektivitet. En mere udbredt brug af IoT teknologier kombineret med dataopsamling i skyen vil f.eks. muliggøre big data-analyser som kan bidrage til dimensionering og energieffektivisering via vidensopbygning om anlæggenes faktiske driftsbetingelser, samt hurtigere service og vedligehold, og dermed lavere el- og energiforbrug i driftsperioden.

Der er samlet set brug for nye, effektive, veldokumenterede energieffektive og omkostningseffektive systemløsninger, der kan give konkrete input til opdatering af lovgivningen og bidrage med fakta om de økonomiske og klimamæssige incitamenter, der naturligt vil indgå i beslutningsprocessen for industriens grønne omstilling.

Udvikling og demonstration af løsninger, der frembyder høj sikkerhed i forhold til arbejdsmiljøet, i kombination med større energieffektivitet, er således vigtigt for at skabe en reel ændring af løsningsvalget for procesventilation i Danmark.

Alle VELTEK Ventilations medlemmer er velkomne til at deltage i det fremadrettede arbejde.

Kontakt Lennart Østergaard, hvis initiativet og projektet har interesse