VELTEKs årsdag samlede branchen omkring bæredygtigt byggeri – 9. juni 2022

0

105 deltagere mødte op til en eftermiddag med spændende indlæg om bæredygtigt byggeri og netværk på Severin i Middelfart.

VELTEKs formand, Allan Andreasen, indledte eftermiddagen med at byde medlemmer, samarbejdspartnere og myndigheder velkommen, og introducerede Clement Kjersgaard for de mange fremmødte.

Med Clement Kjersgaard som moderator blev tempoet sat højt fra første minut. Efter hvert indlæg sørgede Clement for, at al relevant viden blev trukket ud af indlægsholderne – enten via spørgsmål fra salen eller ham selv.

Indlægget fra Anders Stouge (adm. dir. DI Byggeri) tog temperaturen på byggeriet herhjemme. Anders Stouge pointerede, at der ikke nogen anden vej for byggeriet og leverandørerne end at gribe bæredygtighed, og føre det ud i livet. Vi kigger ind i yderligere data-krav til virksomhederne fra EU, og digitalisering vil være en del af løsningerne, som skal hjælpe virksomhederne med at efterleve kravene.

Steffen Maagaard (MOE/Buildingdesign) beskrev de nødvendige krav til byggeriet. Såfremt klimamålene skal indfris, og skal vi ned på et niveau, hvor jordkloden kan følge med, må vi indstille os på, at fremtidens nybyggeri af boliger skal indeholde væsentlig færre kvadratmeter pr. beboer end i dag.

Efter en velfortjent netværks- og kaffepause fik vi besøg af det Konservatives Folkepartis formand, Søren Pape Poulsen, som – udover at præsentere borgerlige visioner om bæredygtighed – også blev præsenteret for frustrationer i VELTEKs medlemsskare. Frustrationerne var relateret til lange og bureaukratiske offentlige processer, som unødvendigt forsinkede virksomhederne efter beslutningerne om overgang til brug af grøn energi var taget, og skulle omsættes i praksis. Partiformanden slog ørerne ud, noterede flittigt og takkede for de gode input, som han ville tage med hjem til Borgen, og dykke yderligere ned i.

Indlæggene blev afsluttet af VELTEKs eget medlem, Carsten Jespersen (CEO/KE Fibertec), som tog forsamlingen med på Fibertec´s rejse i øjenhøjde med fuld bæredygtighed. Fibertec’s forretningsmodel demonstrerede, at bæredygtighed ikke kun er noget man taler om – det er noget, man fører ud i livet. Ja, selv virksomhedsøkonomien er bæredygtig.

Efter fire faglige og interessante indlæg på en dynamisk eftermiddag, sluttede dagen med netværk og forfriskninger, inden det blev tid til at sige farvel.

Tak til alle medlemmer, gæster og moderator for at gøre denne eftermiddag til noget særligt i VELTEK.

Per Rømer Kofod, adm. direktør VELTEK

 

Find indlæggene fra dagen her:

Branchen skal være klar til bæredygtigt byggeri v/Anders Stouge, DI Byg

Hvilke krav stiller bæredygtigt byggeri til installationsbranchen? v/Steffen Maagaard, MOE

Bæredygtighed som forretningsmodel v/Carsten Jespersen, KE Fibertec