VELTEKs varmesektion er en realitet

0

Efter kun et halvt års intensivt arbejde, faldt den sidste brik på plads på den stiftende generalforsamling den 9. januar, hvor VELTEKs varmesektion blev en realitet.

Med etableringen af den nye varmesektion, har producenter og leverandører fået et nyt og anderledes talerør, som er bredt varmeteknisk funderet og ikke tidligere set i Danmark. Kort sagt er flere varmeteknologier med tilhørende viden nu blevet samlet i et stærkt fællesskab under samme tag.

Netop den brede repræsentation af teknologier i sektionen gør, at sektionen bliver en relevant sparringspartner for myndigheder og politikere, som i højere grad end før skal navigere i et komplekst felt af nye og gamle varmeteknologier.

Den nyvalgte bestyrelse, der består af Peter Skjødt, Adm. direktør hos Milton Megatherm A/S, Stig Engel Hansen, Salgschef hos HS Tarm A/S, Lars Leer, Adm. direktør hos Kierulff og Simon Uldall, Salgschef hos Viessmann, afspejler i høj grad sektionens ønske om at synliggøre overfor myndighederne, at bygningsopvarmning er under forandring, hvor der i stigende grad vil blive gjort brug af forskellige varmeteknologier til opvarmning af den samme bygning.

Tilsvarende kommer der stadig flere og flere kommunikationsteknologier, som gør det muligt at energioptimere på tværs af de tekniske installationer – el, ventilation og varme mm.

På den stiftende generalforsamling blev sektionens vedtægter vedtaget og bestyrelse valgt.

Sektionens bredde matcher VELTEKs DNA

I foråret 2017 fusionerede VELTEK med Dansk Ventilation, og næste naturlige skridt har for VELTEK været at få etableret en varmesektion, således at VELTEK dækker de tekniske installationer i byggeriet fra ”væg-til-væg”. Den 9. januar 2018 var derfor en dag, som VELTEK havde set frem til længe.

Den nyetablerede varmesektion styrker både VELTEKs position som Danmarks største tekniske brancheforening, og er et afgørende element i VELTEKs strategi om at være førstevalget blandt interesseorganisationer, når myndighederne søger samarbejdspartnere til udarbejdelse af tekniske bekendtgørelser.

Den teknologiske bredde i varmesektionen følger helt i tråd med VELTEKs mål om at matche den politiske dagsorden, hvor offentlige myndigheder i større grad henvender sig til færre og mere bredt funderede brancheforeninger – populært kaldet ”One Stop Shopping”. Med en varmesektion, der fokuser på de enkelte varmeteknologiers styrker og synergierne herimellem, vil myndigheder i højere grad end før kunne spare tid og ressourcer ved at søge faglig og teknisk sparring hos VELTEK.

Rabat på medlemskab i 2018

Kontingentet for medlemskab af varmesektionen blev på den stiftende generalforsamling fastlagt til at være 10.000 kr. pr. år.

Nye medlemmer får i 2018 dog ekstraordinært 50 % rabat på medlemskab af VELTEKs hovedforening, når formålet med medlemskabet er en samtidig indmelding i den nye varmesektion.

Læs mere om kontingentet her

Bestyrelsen i varmesektionen afholder konstituerende bestyrelsesmøde den 7. februar, hvor blandt andet sektionens endelige navn vil blive vedtaget.