Indeklima i boligen

Et godt indeklima i boligen er et godt udgangspunkt for familiens sundhed og velvære.

En væsentlig faktor i indeklimaet er frisk luft. Den energirigtige bolig er tæt og velisoleret, hvilket gør det endnu vigtigere at frisk og iltholdig luft tilføres efter behov.

Løsningen er et ventilationsanlæg, som sørger for at tilføre den friske luft, så du får det bedste indeklima til dig og din familie.

Oftest fugt i privatbyggeri

Baderum og køkkener er ofte alt for dårligt ventilerede. Mangel på frisk luft resulterer i fugtophobning, der kan give bygningsskader og helbredsproblemer. Skærpede energikrav baner vejen for bedre ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Fugt i boliger fører til skimmelsvamp og dårligt indeklima. Årsagen til, at en bolig fugter til, kan naturligvis være fejl i selve byggeriet. Men ofte er det de ventilationsanlæg, der netop skulle rydde op i den fugtige luft i badeværelser og køkkener, der er helt utilstrækkelige.

En undersøgelse fra Byggeskadefonden viser, at fugtskader optræder hyppigere i privat byggeri end i offentligt støttet byggeri. I baderum med naturligt aftræk og erstatningsluft er der dårlig funktion på 19 procent af de undersøgte anlæg, og det står endnu værre til i baderum med mekanisk udsugning, nemlig 35 procent.

Der er kort sagt foruroligende mange ventilationsanlæg, der ikke fungerer. Mange huse er bygget med naturlig ventilation i form af små spalteventiler i vinduesrammerne og for badeværelsernes vedkommende en noget større udeluftventil i væggen mod det fri. Senere synes man, at ventilationen skal forbedres, hvorefter der på badeværelset opsættes en lille snurrebasse, der tænder sammen med lyset. Desværre sker der meget ofte forværring af forholdende, for nu fungerer ventilationen kun, når lyset er tændt, resten af tiden er den naturlige ventilation blokeret.

Dårlig ventilation i køkkenet

I køkkenet står det heller ikke for godt til. Ofte monteres der en billig emhætte med en indbygget ventilator, der støjer så meget, at beboerne slukker for ventilationen for at kunne føre en samtale. Resultatet er dårlig ventilation og ophobning af fugt i boligen.

I nogle køkkener ses en god tendens imod bedre emhætter med større luftmængder, men desværre mangler der ofte erstatningsluft. Ofte tror man, at det er godt nok med de små spalteventiler, der er indbygget i vinduesrammen. Det er det langtfra. For det første giver de oftest anledning til træk, og for det andet har de et frit gennemstrømningsareal, der er helt utilstrækkeligt.

Udeluftventiler i facaden

Der skal som et minimum være monteret veldimensionerede udeluftventiler i facaden. Princippet er det enkle med overtryk og undertryk: Hvis der ikke kan komme luft ind, kommer der heller ikke luft ud. Det hjælper ikke at installere en fin emhætte, der kan skifte 850 kbm. luft i timen, hvis udeluftventilerne kun er dimensioneret til for eksempel 100 kbm. i timen.

Som et minimum skal der monteres veldimensionerede udeluftventiler i facaden. Moderne udeluftventiler er smukt designede og effektive.

VELTEK Ventilation er en faglig sektion under VELTEK for de virksomheder herhjemme, der udvikler og producerer teknik og teknologi til forbedring af indeklimaet i boliger, erhvervsbyggeri og institutionsbyggeri.

VELTEK Ventilation anbefaler, at egentlige ventilationsanlæg med varmegenvinding bliver standard i alt dansk nybyggeri – indblæsnings- og udsugningsanlæg med varmegenvinding er fremtidens løsning på fugt- og indeklimaproblemer. Det giver mange fordele, nemlig et bedre indeklima og bedre komfort, ingen generende støj fra gaden, mulighed for filtrering af udeluften og dermed ingen ubehagelige partikler og lugte fra trafik, og som sidegevinst opnår man med varmegenvinding et lavere energiforbrug.