Indeklima i skolen

Et godt indeklima i skolerne skal være med til at kvalitetssikre det danske uddannelsessystem.

Danmarks fremtid er i høj grad baseret på gode skoler, og indeklimaet spiller en fundamental rolle for elevernes trivsel, sundhed og indlæring.

Energirenovering af bygninger er en knaldgod forretning målt på energiforbrug, CO2-udslip og produktivitet. VELTEK Ventilation har beregnet, at en konsekvent indsats med energirenovering af boliger, virksomheder og institutioner kunne give besparelse på 14 procent af det samlede danske energiforbrug.

Forskere fra Center for Indeklima og Energi på Danmarks Tekniske Universitet konstaterer gennem mange undersøgelser, at den bedste måde at forbedre indlæring på er ved at forbedre indeklimaet. Undersøgelsen konkluderer, at børnenes evne til indlæring reduceres med op til 20 procent, hvis undervisningen foregår i et lokale med dårligt indeklima – en tilsvarende konklusion kan drages om voksnes produktivitet på arbejdspladserne.

Det betyder altså, at en forbedring af indeklimaet i vores skoler giver børnene op mod to års “ekstra” skolegang – uden at forlænge skoletiden!