Højere krav til materialer i kontakt med drikkevand

0

Ifølge DANVA stiller det nye drikkevandsdirektiv højere krav til materialer i kontakt med drikkevand. Danmark har nu to år til at implementere og tilpasse direktivet til danske forhold.

Direktivet har fokus på rent vand til udsatte grupper, risikobaseret arbejde med forureningsforebyggelse samt ikke mindst materialer i kontakt med drikkevand. Der er også indført krav om, at store forsyninger i hele EU skal opgøre lækageprocenten på det distribuerede vand. Direktivet trådte i kraft den 12. januar 2021.

Især materialer i kontakt med drikkevand og kravet om lækageopgørelser har givet anledning til udfordringer i arbejdet med direktivet. Kvalitetskravene er suppleret med Legionella, mens der også skal analyseres for flere stoffer, der er problematiske for miljø og sundhed (PFOS og bisphenol A).

Drikkevandsdirektivet omfatter nu detaljerede krav til alle materialer og komponenter, fra vandhanen ved køkkenvasken og til indvindingsboringerne. Især parametre som lugt og smag er vigtige, da drikkevandet i Danmark er uden chlor og andre desinfektionsmidler, der påvirker smagen. Direktivet breder sig udover de hidtidige afgrænsninger og ressortområder hos de danske myndigheder. Det vurderes, at både vandkvalitetsbekendtgørelsen, byggeloven og fødevarelovgivningen er i spil.

Læs hele nyheden på DANVAs hjemmeside her