Om Markedsanalyse

Markedsanalyse er et arbejdsområde i VELTEK, der på tværs af brancher repræsenteret i VELTEK tilbyder detaljerede kvartalsvise statistikker og markedsanalyser baseret på indberetninger af salgstal på kategori- og eller produktniveau fra medlemmerne. Alle medlemsvirksomheder i VELTEK har mulighed for at få adgang, men der kræves medlemskab af en fagsektion.

Innovativt og brugervenligt statistiksystem

VELTEK driver en af Europas mest præcise og omfattende markedsstatistikker indenfor udvalgte produktgrupper på det danske område.

Medlemmer af VELTEKs statistikker indberetter hvert kvartal deres data i VELTEKs statistikprogram, hvorefter programmet efter endt kvartal leverer markedstal, som er tilpasset den enkelte bruger. Det gør, at oplysningerne fra programmet både kan anvendes direkte i praksis i den enkelte virksomhed via de mange viste grafer, kurver og grafikker, eller downloades og efterbehandles efter eget behov. Alle oplysninger, grafer og grafikker kan både downloades til Excel, konverteres til billeder, gemmes som PDF og meget mere.

Skalerbart og branchetilpasset

Statistikprogrammet i VELTEK kan justeres og tilpasses den enkelte branches behov, og derfor kan programmet udvides til at omfatte alle tænkelige tekniske og ikke-tekniske fagområder.

Læs en uddybende beskrivelse af statistiksystemet her

I VELTEK El indberettes pt. i 27 forskellige produktkategorier:

• Afbrydere og omskiftere
• Automatsikringer
• Connectic
• Din-skinnemateriel
• Encodere
• Endestop
• Fejlstrømsbeskyttelse
• Følere
• Hjælperelæer
• Håndbetjente motorværn
• KNX
• Kombistartere
• Kontaktorer
• Maksimalafbrydere
• Operatørpaneler
• Optiske komponenter
• PLC
• Programerbar styring
• Servodrev og servomotorer
• Signal og manøvremateriel
• Sikkerhedskomponenter
• Sikkerheds- og reparationsafbrydere
• Softstartere
• Strømforsyninger
• Termorelæer
• Tids- og overvågningsrelæer

I VELTEK Ventilation indberettes pt. i 8 forskellige produktkategorier:

• Ventilatorer
• Aggregater
• Kanaler
• Køling
• Armaturer
• Automatik og styring
• Filre
• Brandbeskyttelse & Udstyr DS 428

I VELTEK Vand indberettes pt. i 4 produktkategorier:

• Køkkenarmaturer
• Håndvaskarmaturer
• Brusere og brusesystemer
• Frembyggede blandingsbatterier til bad

I VELTEK Varme indberettes der pt. i 17 produktkategorier:

 • Gaskedler
 • Oliekedler
 • Luft-vand varmepumper
 • Luft-luft varmepumper
 • Indeluftbalanceret-vand varmepumper
 • Indeluftbalanceret-luft varmepumper
 • Indeluft aftræk-vand varmepumper
 • Indeluft aftræk-luft varmepumper
 • Væske-vand varmepumper
 • Direkte fordampning-vand varmepumper
 • Gulvvarmerør
 • Gulvvarmefordelerrør
 • Gulvvarme rumtermostater
 • Gulvvarmestyringer
 • Pumpeshunt
 • Paneler/gulvplader
 • Præfabrikeret modul

I VELTEK El og VELTEK Vand mødes den tilhørende statistikgruppe to gange årligt.

Kontakt Nicolai Garde-Dinesen for yderligere oplysninger på: ngd@veltek.dk