Møderegler for Teams-møder

For Teams-møder i VELTEK, med deltagelse af medlemmer og/eller konkurrerende virksomheder, gælder de samme møderegler som ved fysiske møder. Fordi mødelederen ikke sidder i samme fysiske mødelokale som mødedeltagerne gælder yderligere:

Maksimalt 1 time før mødestart, udsender mødelederen en e-mail til hver enkelt mødedeltager med nedenstående tekst med reference til mødet:

Overskrift i e-mail:
Teams-møder i VELTEK – Compliance som kræver din bekræftelse!

Som mødedeltager i Teams-mødet bekræftes:

  1.  Jeg har læst og accepterer VELTEKs Competition Law Checklist for Meetings.
  2.  Jeg deltager alene på min forbindelse – dvs. der er ikke andre kolleger/personer i umiddelbar nærhed af mødedeltageren under mødet.
  3.  Jeg er forpligtet til omgående at informere de øvrige mødedeltagere, såfremt en eller flere personer måtte tilstøde mødet via min lokation.
  4.  Jeg har sikret mig at uvedkommende hverken kan få indkig til min computerskærm, kan høre lyden fra højtaleren eller min egen tale.

Din deltagelse i Teams-mødet er betinget af, at du senest ved mødestart aktivt bekræfter alle punkter (Pkt. 1- 4) i dit svar af denne e-mail. Dit e-mailsvar vil efterfølgende blive opbevaret sammen med referatet i VELTEK Sekretariatet som led i VELTEKs complianceprocedurer.

Compliance for VELTEK Teams-meetings

For all VELTEK Teams-meetings with the participation of members and/or competing companies the same rules of procedure apply as for physical meetings. Since the moderator isn’t present at the same physical room as the participants, further applies:

The moderator will send you an e-mail one hour before the actual meeting with the below text reference to the Teams-meeting:

Headline of e-mail:
VELTEK Teams meetings – Compliance which needs your confirmation!

As participant at this VELTEK Teams-meeting I hereby confirm:

  1.  I have read and accept the conditions of the attached VELTEK Competition Law Checklist for Meetings.
  2.  I am attending the meeting alone – there are no other colleagues/persons in my presence during the meeting.
  3.  I am obliged to inform the other meeting participants if someone should join us during the meeting from my location.
  4.  I have ensured that nobody can access my computer screen, can hear the sound from the speaker or my own speech.

Please note that your participation in the Teams Meeting is conditional on actively confirming all the above points (Items 1- 4) in your reply to this email before the start of the meeting. Your reply will be filed together with the minutes of the meeting at the VELTEK Secretariat as part of VELTEK’s compliance procedures.