Om VELTEK

Baggrund
VELTEK er Danmarks største tekniske brancheorganisation og repræsenterer ca. 125 virksomheder med en samlet omsætning på over 30 milliarder kroner alene i Danmark.

VELTEK er repræsenteret i: Transport- og Bygningsministeriets Specialudvalg, VA-styregruppen under ETA Danmark, bestyrelsen for Dansk Center for Lys (DCL) og branchepanelet for Byggeri i Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. VELTEK har også sæde i Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed i Sikkerhedsstyrelsen.

VELTEK er en sammenlægning af de tre tekniske brancheorganisationer VE Leverandørerne (vvs-branchen), FAFGE (El-Branchens Leverandørforening) og Dansk Ventilation. På sin generalforsamling i oktober 2004 beslutter Elbranchens Leverandørforening, FAFGE, at fusionere med VE Leverandørerne (VVS). Den 2. marts 2005 afholdes stiftende generalforsamling for den nye brancheforening, der får navnet VELTEK – VVS- og El-tekniske Leverandørers Brancheforening. I foråret 2017 stemte medlemmerne af VELTEK for en fusion med Dansk Ventilation. I januar 2018 blev VELTEK Varme stiftet som den fjerde fagsektion i VELTEK.

Direktør: Per Rømer Kofod

Organisation

Download som PDF