I dybden med det nye Drikkevandsdirektiv

0

Medlemmerne af AVA-Sektionen kom helt tæt på og fik indsigt i det nye Drikkevandsdirektiv, da AVA-Sektionen afholdt digitalt medlemsmøde på FN’s Vandets Dag den 22. marts.

Præsentationerne kan downloades her (OBS.: Kun adgang for medlemmer af AVA-Sektionen)

Nyt Drikkevandsdirektiv

I december 2020 blev der i EU opnået enighed om et revideret Drikkevandsdirektiv. Direktivet har fokus på rent vand til udsatte grupper, risikobaseret arbejde med forureningsforebyggelse samt ikke mindst materialer i kontakt med drikkevand.

Der er også indført krav om, at store forsyninger i hele EU skal opgøre lækageprocenten på det distribuerede vand. Direktivet trådte i kraft den 12. januar 2021. Medlemslandene skal bl.a. sørge for, at der tages de nødvendige initiativer for at sikre, at vandtab reduceres, hvor det er for højt. De enkelte medlemslande har nu frem mod januar 2023 til at implementere det nye Drikkevandsdirektiv.

Miljøministeriet lagde ud

Mathilde Halberg Engell, Miljøministeriet, startede programmet ud og fortalte de 42 deltagere om det oprindelige initiativ bag Drikkevandsdirektivet samt om de forhandlinger mellem EU-landene, som har ført til dens udformning.

Mathilde fremviste blandt andet en tidslinje, der skitserede den forventede proces fra nu til den endelige implementering i januar 2025. Den nationale implementering af direktivet påbegyndes fra januar 2023.

Mathilde kunne oplyse, at man fra dansk side håber på en overgangsperiode mellem nuværende og fremtidige regler, således at implementeringen bliver mest muligt lige til for branchen.

Drikkevandsdirektivet er et minimumskrav i EU, som de nationale myndigheder kan vælge at skærpe. Der skal dog være en klar, faglig og videnskabelig begrundelse herfor.

Fra VELTEKs medlemmer blev der blandt andet stillet spørgsmål til, om branchen allerede nu skal forholde sig indtil det nye direktiv. Her var meldingen klar, at de nuværende bekendtgørelser i Danmark er gældende indtil en evt. overgangsordning påbegyndes.

VELTEK vil løbende holde AVA-medlemmerne ajour, når der er nyt om Drikkevandsdirektivets udrulning.

Drikkevandsdirektivet omfatter nu forsyningsnettet

Som noget helt nyt vil Drikkevandsdirektivet også omfatte forsyningsnettet – udenfor bygningsreglementets område. Sten Kloppenborg, DANVA, gav derfor et indsigtsfuldt indlæg omkring, hvilke udfordringer dette vil give Danmark i implementeringsfasen, samt om vi i Danmark er i besiddelse af de rigtige teststandarder.

Her gik Sten i dybden med DK-VAND ordningen, der opfylder direktivets krav til en 1+ certificeringsordning og forventer en akkreditering i løbet af 2021.

Samtidig bygger ordningen på test af færdigvarer, og på smag- og lugt- test, der svarer til den danske drikkevandskvalitet. De europæiske positivlister vil blive implementeret i certificeringsgrundlaget for DK-VAND, når disse er færdige.