Bliv medlem

Det er en forudsætning, at man er medlem af hovedforeningen VELTEK for at blive medlem af en undersektion. Undtaget fra dette er VELTEK Digital, som er åben for alle interesserede, dog med differentieret kontingentsats.

Prisen for medlemskab af VELTEKs hovedforening fastsættes efter den enkelte medlemsvirksomheds indenlandske omsætning.

Kontingentsatserne i 2018 ser ud som følger*:

Gruppe Omsætning i mio.kr. Årligt kontingent i kr.
1 mindre end 5 10.000
2 5-10 12.000
3 10-15 14.000
4 15-22 18.000
5 22-30 24.000
6 30-40 34.000
7 større end 40 41.000

*Der er 50 % rabat på medlemskab af VELTEKs hovedforening i 2018, hvis formålet med medlemskabet er en samtidig indmelding i VELTEKs varmesektion.

Undersektionerne og deres kontingentsatser er:

  • AVA Sektionen: 5.500 kr. pr. år. (7.500 kr. pr. 1/1 2019)
  • Den Eltekniske Sektion: 12.500 kr. pr. år.
  • VELTEK Varme: 10.000 kr. pr. år.
  • VELTEK Ventilation: Kontakt VELTEK for info.
  • Markedsanalyse: 9.000 kr. pr. år.
  • VELTEK Digital: 20.000 kr. pr. år for VELTEK-medlemmer, 30.000 kr. pr. år for ikke-VELTEK-medlemmer.

Kontingent for undersektioner opkræves separat.

Alle  beløb er ekskl. moms.

Kontakt veltek@veltek.dk, hvis du er interesseret i et medlemskab og læs om vores mange medlemsfordele her

Du kan finde mere information om de enkelte sektioner her: