Velkommen til Kemper Danmark

0

Vi byder Kemper Danmark velkommen som medlem af VELTEK og VELTEK Vand

KEMPER er i første omgang kendt for deres bygningsteknologi. Et eksempel herpå er drikkevandshygiejnesystemet KHS: Systemet får bugt med farlige smittebærer, som f.eks. legionella-bakterier, som spredes meget hurtigt, hvis vandet står for længe i rørinstallationerne. Systemet, som sørger for en regelmæssig udskiftning af vandet, er blevet et uundværligt system for bygningsingeniører og ejendomsadministratorer. De foreskrevne skylleprocedurer udføres automatisk og styres via sensorer. Den indbyggede KHS-flowseparator sørger for, at forbruget holdes på et så lavt niveau som muligt. Dette system er mere sikkert end manuelle skylninger. Samtidigt spares på drikkevandet og kostbar arbejdstid, og samtidig kan systemet  levere dokumentation til myndighederne og bygherre.

Læs mere om Kemper her.