Bæredygtighed og livscyklusanalyser (LCA) kommer rullende med ekspresfart – også til byggeriets installationer

0

Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) blev introduceret i juni 2020, og det var oprindeligt hensigten, at FBK skulle gøres normativ fra 1. januar 2023. Bolig- og Planstyrelsen (BPST) omtaler perioden fra juni 2020 til juni 2022 som en ”høringsperiode” – altså en periode hvor der høstes erfaringer med de kommende krav fra FBK.

Der er en masse aktiviteter i gang i denne forbindelse. VELTEK deltager bl.a. i et testpanel, hvor der drøftes erfaringer, og de fleste informationer er direkte tilgængelige på hjemmesiden for bæredygtighedsklassen.

BPST har i december 2021 informeret VELTEK, at FBK-introduktionen forlænges frem til 2024. Det vil altså alene være LCA-kravet, som gøres normativt fra 1. januar 2023.

VELTEK har leveret en række input til BPST, hvor det vigtigste sandsynligvis er, at vi har advaret mod kompleksiteten og omkostningerne ved at få udarbejdet EPD’er (Environmental Product Declarations). Læs evt. VELTEK Ventilations leder i HVAC 11/2020, som opsummerer nogle af de holdninger VELTEK Ventilation på daværende tidspunkt formulerede i dialog med medlemmerne.

VELTEK har også opfordret medlemmerne til at deltage i de demonstrationsprojekter, der udføres i sammenhæng med FBK. Bl.a. har Realdania givet støtte i denne forbindelse, og BPST har som en del af FBK oprettet en casebank, så erfaringer kan deles i branchen.


Forlig om bæredygtigt byggeri gør livscyklusanalyser på byggeriet obligatoriske

Den 5. marts 2021, knapt et år efter introduktionen af FBK, blev der indgået et bredt forlig på Christiansborg om bæredygtigt byggeri. Forliget er en forlængelse af FBK, idet der stilles krav om et bestemt CO2-resultat som en del af LCA-beregningen, når det gælder større nybyggerier fra 2023.

Aftalen kommer til at betyde, at LCA-beregning bliver et krav til alle større nybyggerier fra 2023 og for alle øvrige nybyggerier fra 2025. I ultimo 2022 vil aftaleparterne vurdere, om der også skal stilles krav vedrørende renovering.


BPST-pulje skal fremme udviklingen af miljøvaredeklarationer – I bør overveje at søge

Til at fremme miljøvaredeklarationer (EDP’er), som er grundlaget for LCA-analyser på bygningsniveau, er der blevet afsat en pulje på finansloven i forbindelse med forliget om bæredygtigt byggeri og kravet om LCA-beregninger.

Det drejer sig om en mindre pulje på 15 mio. kroner. Puljen kan bruges til udvikling af miljøvaredeklarationer på både produkt- og branche niveau.

Der kan søges om midler fra 1. januar 2022, formentlig efter først-til-mølle-princip, og på dette tidspunkt vil BPST lægge det relevante ansøgningsskema ud på egen hjemmeside, VIRK og på Statens Tilskudspuljer.

VELTEK Ventilation arbejder på at samle branchen med det formål at få udarbejdet en eller flere branche-EPD’er på ventilationsområdet. Vi vurderer, at det er en fordel for alle medlemmer at samarbejde, da det kan reducere omkostninger og sikre et ensartet grundlag for udarbejdelse af EPD’er i Danmark.


Baggrundsviden om EPD

Vi giver her et par nyttige links til at blive klogere på EPD, processen, begreber og status:

EPD Danmark er et dansk sekretariat under Teknologisk Institut, som arbejder med udgivelse af EPD’er i Danmark. På hjemmesiden kan du samle viden omkring hele EPD-tankegangen og processen med at udarbejde EPD’er. Hjemmesiden forklarer de fleste begreber kort, herunder både om EPD og PCR. Se eventuelt også denne præsentation udarbejdet af EPD Danmark.

De fleste EPD’er udgives på EPD Danmarks hjemmeside, men dette er ikke et krav. EPD’er kan f.eks. også udgives på egen hjemmeside eller hos EPD Norge.

Brugen af EPD i Danmark vil typisk være via BUILDs værktøj LCAbyg, som kan hentes gratis på deres hjemmeside. På hjemmesiden findes der også flere publikationer og eksempler omkring emnet.

Du kan også hente information på ECO Platforms hjemmeside. ECO Platform er en paraplyorganisation for de enkelte landes programoperatører.

Standarden DS/EN 15804 for udarbejdelse af EPD er desværre ikke frit tilgængelig, men kan købes hos Dansk Standard.