Bygningsdirektivet – potentiale for stærkere fokus på indeklima

0

I lighed med F-gas reguleringen er bygningsdirektivet på vej mod trilog-forhandlinger i EU-systemet. Som optakt har man også i denne proces tidligere færdiggjort Europa-Parlamentets mandat og Rådets mandat til forhandlingerne.

VELTEK Ventilation har fået oplyst, at man under det svenske formandskab dog ikke vil nå at komme langt i trilogen, der først starter her primo juni. Konklusionen på det reviderede bygningsdirektiv vil antageligt først ligge klart under det efterfølgende spanske formandskab, som starter 1. juli 2023, og strækker sig seks måneder frem. For de særligt interesserede, kan trilog-dokumentet findes her: DOWNLOAD DOKUMENT

For ventilationsbranchen er det måske særligt Europa-Parlamentets ændringsforslag til ny §11a, som har interesse. Parlamentet skriver direkte, at medlemslandene nationalt skal opstille dækkende krav til indeklimaet, baseret på EU’s Level(s) metode, herunder for CO2-niveau, termisk komfort, luftfugtighed, dagslys, luftskifte og akustisk komfort. Desuden skal disse indeklimaparametre måles.

VELTEK Ventilation har arbejdet med at skubbe på for denne ændring. Allerede den 17. december 2021 skrev vi, på initiativ af BAT Kartellet, Synergi og VELTEK, til daværende KEFM-minister Dan Jørgensen sammen med ca. 10 andre brancheorganisationer for at bede om et stærkere fokus på indeklima i det reviderede bygningsdirektiv. VELTEK Ventilation har ligeledes skubbet på i Rådet for Energieffektiv Omstilling, (se Rådets anbefaling vedr. bygningsdirektivet her), i Eurovent, samt i REHVA via vores dialog med DANVAK. Læs brevet her

Imidlertid er der risiko for, at Rådet ikke bifalder Europa-Parlamentets ændringsforslag om ny §11a. Derfor har vi i Eurovent opfordret alle medlems-brancheorganisationer til at advokere for denne ændring over for nationale myndigheder. I Danmark har VELTEK taget initiativ til at sende et brev til KEFM-minister, Lars Aagaard og Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor vi opfordrer Danmark til at støtte ændringsforslaget i trilog-forhandlingerne. Læs brevet her

For branchen kan nogle af de øvrige oplæg til ændringer af bygningsdirektivet have interesse – herunder særligt:

  • Eftersyn af varme- ventilations- og klimaanlæg større end 70 kW, med inspektion senest hvert 5. år, dog hvert 2. år for anlæg større end 290 kW. Der skal udarbejdes rapporter, som skal indeholde forslag til optimeringer.
  • Obligatorisk brug af Smart Readiness Indicator for store bygninger med et varme- og kølebehov over 290 kW
  • En kraftig acceleration af renoverings-raten for bygninger og udarbejdelse af nationale renoveringshandleplaner. ”Deep renovations” (som betyder at bygningen løftes til at være nul-emissionsbygning), skal der udføres 35 mio. af frem mod 2030.
  • Hertil indførsel af minimumsstandarder for energiperformance for eksisterende bygninger, så de ringeste bygninger skal løftes til bestemte niveauer i forhold til energimærket, inden givne årstal, og i afhængighed af bygningstype.
  • Nye bygninger skal være nulemissions-bygninger fra 2030
  • Klimakrav til bygningers livscyklus, altså LCA-analyser på bygningsniveau, således som vi allerede har indført i Danmark pr. 1. januar 2023. Reglerne i EU ser dog først ud til at træde i kraft 2027 for større, nye bygninger og 2030 for alle bygninger. Det ser desuden ud til, at der vil blive arbejdet på en harmoniseret LCA-metode.