Den Eltekniske Sektion opretter legat målrettet elbranchens fremtid

0

Et nyoprettet årligt legat på 15.000 kr. i Den Eltekniske Sektion skal bidrage til at understøtte el-tekniske talenter i elbranchen under uddannelse.

Bestyrelsen i Den Eltekniske Sektion har besluttet, at der hvert år fra sommer 2020 skal tildeles et til to legater på 15.000 kr. til et udvalgt el-teknisk talent, der er under uddannelse som enten elektriker, el-installatør, el-ingeniør eller som el-teknisk handelselev, og som ligeledes har en knaldgod idé til en el-teknisk løsning eller et forretningskoncept.

Løsningen eller konceptet kan for eksempel være med til at forbedre vores forbrug af energi, tilføre væsentlige energibesparelser, optimere teknologier for opbevaring af energi eller være med til at sikre en generel bedre udnyttelse af vores ressourcer i samfundet.

– I Den Eltekniske Sektions bestyrelse sidder vi generelt og bidrager til varetagelsen af vores medlemmers interesser og heri ligger ungdommen og den eltekniske branches fremtid os meget på sinde. Derfor har vi fra bestyrelsens side besluttet, at vi ønsker aktivt at støtte og promovere de talenter, som er derude, og som har en spændende idé, der kan forbedre og skabe vækst i vores branche, siger Thomas Andersen, VP for Schneider Electric Danmark A/S og bestyrelsesformand i Den Eltekniske Sektion.

For at kunne modtage legatet skal eleven indstilles af den pågældende uddannelsesinstitution, som vedkommende går på.

Indstillingen og begrundelsen for indstillingen skal være sekretariatet i VELTEK i hænde senest den 15. marts hvert år, hvorefter bestyrelsen i Den Eltekniske Sektion udvælger én til to kandidater, der kan modtage legatet. Der vil eventuelt også være mulighed for, at modtagerne af legatet vil kunne fremvise løsningen, idéen eller forretningskonceptet på den årlige generalforsamling i sektionen.

– Hvis man som uddannelsesinstitution sidder inde med én eller flere elever eller lærlinge, som opfylder kriterierne, kan jeg kun opfordre til, at man kontakter VELTEK og i sin indstilling især lægger vægt på, hvordan idéen, løsningen eller forretningskonceptet kan være med til at skabe forandring i den el-tekniske branche og i samfundet, siger Thomas Andersen.

Læs mere om legatet her