Den Eltekniske Sektion opretter legat målrettet elbranchens fremtid

0

Et nyoprettet årligt legat på 15.000 kr. i Den Eltekniske Sektion skal bidrage til at understøtte el-tekniske talenter i elbranchen under uddannelse.

Bestyrelsen i Den Eltekniske Sektion har besluttet, at der hvert år fra sommer 2020 skal tildeles et legat på 15.000 kr. til et udvalgt el-teknisk talent, der er under uddannelse som enten elektriker, installatør, ingeniør eller som el-teknisk handelselev, og som ligeledes har en knaldgod idé til en el-teknisk løsning eller et forretningskoncept.

Løsningen eller konceptet kan for eksempel være med til at forbedre vores forbrug af energi, tilføre væsentlige energibesparelser, optimere teknologier for opbevaring af energi eller være med til at sikre en generel bedre udnyttelse af vores ressourcer i samfundet.

– I Den Eltekniske Sektions bestyrelse sidder vi generelt og bidrager til varetagelsen af vores medlemmers interesser og heri ligger ungdommen og den eltekniske branches fremtid os meget på sinde. Derfor har vi fra bestyrelsens side besluttet, at vi ønsker aktivt at støtte og promovere de talenter, som er derude, om som har en spændende idé, der kan forbedre og skabe vækst i vores branche, siger Thomas Andersen, VP for Schneider Electric Danmark A/S og bestyrelsesformand i Den Eltekniske Sektion.

Det er muligt at sende en individuel ansøgning til legatet, ligesom uddannelsesinstitutioner og øvrige interesserede kan indstille en elev eller lærling.

Ansøgningen skal være sekretariatet i VELTEK i hænde senest den 1. marts hvert år, hvorefter bestyrelsen i Den Eltekniske Sektion udvælger to kandidater, som der stemmes om blandt medlemmerne på den årlige generalforsamling.

– Hvis man skulle sidde derude og tænke, at det her lyder som noget for mig, eller man har en elev eller lærling, som opfylder kriterierne, kan jeg kun opfordre til at få skrevet en ansøgning, der især ligger vægt på hvordan idéen, løsningen eller forretningskonceptet kan være med til at skabe forandring i den el-tekniske branche og i samfundet, siger Thomas Andersen.

Læs mere om legatet her