Energieffektive varmekilder i højsædet på varmepumpedagen

0

Varmepumpebranchen var samlet i Eigtveds Pakhus den 20. september for at blive gjort klogere på varmepumpens udfordringer og muligheder i et fossilfrit samfund.

Hvordan skal fremtidens varmeforsyning indrettes? Og hvilken rolle kommer individuelle varmepumper og varmepumper i fjernvarmen til at spille på denne?

Det var to ud af mange store spørgsmål, der blev rejst på Varmepumpedagen 2018, som var arrangeret af Varmepumpefabrikanterne i samarbejde med Teknologisk Institut, Varmepumpeordningen, Autoriserede Køle- og Varmepumpefirmaers Brancheforening, TEKNIQ, Dansk Energi og Energistyrelsen. VELTEK var mødt talstærkt op med tre mand for at lytte til, hvad der rører på sig og for at netværke og mødes med andre i varmebranchen.

Der var god tid til at netværke blandt de fremmødte.

Stort program med mange spændende indlæg

Dagen bød på et tæt pakket program med 14 faglige indlæg, mens der undervejs blev tid til at netværke med bekendte og kollegaer.

Torben Andersen, Nilan A/S og formand for Varmepumpefabrikanterne, indledte dagen med at byde alle velkommen og slog straks dagen an ved at konkludere overfor de tilhørende, at vi i fremtidens samfund har en klar udfordring ved, at vores behov for olie stiger, mens oliereserverne falder. Der er derfor behov for at tænke i nye, grønne og energieffektive baner.

Torben anbefalede, at vi i Danmark sænkede afgiften yderligere på el, at tilslutningspligten til fjernvarmen afskaffes, mens montørerne af varmepumper bliver opkvalificeret. På den måde kan danskerne få udnyttet varmepumpernes potentiale mest muligt.

Torben Andersen, Nilan A/S, åbnede og lukkede Varmepumpedagen.

Herefter kunne Peter Birch Sørensen, formand for Klimarådet, følge trop, og gennemgå Danmarks udvikling og omstilling fra kraftvarme til brug af biomasse og vindmøller i elforsyningen.

– Det store problem ved biomassen er dog, at det på globalt plan er en begrænset grøn ressource, og vores efterspørgsel vil ligesom olie stige endnu mere. Her er varmepumper et godt bud på en teknologi, der kan udnytte den grønne strøm fra vindmøllerne mere optimalt, udtalte Peter Birch.

Et behov for en holistisk tilgang til fremtidens varmeforsyning

Fremtidens varmeforsyning vil dog ikke kun blive leveret af varmepumper. Nicolai Kipp, Projektchef hos Best Green, indskød over for forsamlingen, at nu, hvor elafgiften i de kommende år vil blive sænket i Danmark, eksisterer et stort energieffektivt potentiale for gashybridvarmepumper i udkanten af Danmark, hvor elforsyningen oftest ikke er ligeså tilstrækkelig som i de større byer.

Derudover fortalte Brian Vad Mathiansen, Professor v. Aalborg Universitet og Projektleder for Heat Roadmap Europe, at selvom varmepumper er en vigtig del af fremtidens varmekilder, bør de kun benyttes i de områder, hvor de har størst effekt ift. pris og ydelse. I store dele af Europas storbyer eksisterer fx et kæmpe potentiale for at udbygge en grøn og miljøvenlig fjernvarme, mens at hybridløsninger ligeledes vil spille en afgørende rolle i fremtidens varmeforsyning.

Da klokken var slået 16:00, takkede Torben Andersen af med et par humoristiske kommentarer og anekdoter. Næste Varmepumpedag afholdes i 2020.