Energirenoveringer er bedre end penge i banken

0

Der er bedre økonomi i at bruge opsparingen på at reducere energiforbruget end i at lade pengene samle støv i banken. Det fastslår en ny rapport.

40 procent af Danmarks samlede energiforbrug bruges i bygningerne. Derfor er der også potentiale for enorme energibesparelser, hvis altså bygningsejerne sætter aktivt ind for at reducere energiforbruget.

”Det er godt for miljøet at spare på energien, men det er i høj grad også godt for bygningsejernes økonomi,” understreger Simon O. Rasmussen, der er underdirektør i brancheforeningen TEKNIQ, som repræsenterer de danske el- og vvs-installationsvirksomheder.

Derfor har TEKNIQ sammen med VELTEK, brancheorganisation for producenter og leverandører af tekniske installationer, netop offentliggjort rapporten ”Tekniske energirenoveringer er bedre end penge i banken”. I den kortlægges de mange fordele, ikke mindst de økonomiske, ved at energieffektivisere bygningernes tekniske installationer. Og konklusionen er klar.

”Det er åbenlys sund fornuft at reducere energiforbruget. Beregningerne viser tydeligt, at man får et langt højere afkast af sine investeringer, når man gennemfører tekniske energirenoveringer, end man ville få ved at lade pengene stå i sit pengeinstitut,” siger Simon O. Rasmussen.

Rapporten opstiller otte tekniske områder, hvor der er store gevinster at hente ved at energirenovere, nemlig belysning, varme, varmepumper, vand, ventilation, køling, styring og vedvarende energi.

Rapporten kan læses her

”Størstedelen af bygningerne i landet er af ældre dato og mange er løbende blevet energirenoveret. Generelt har der dog været en tendens til, at de tekniske installationer og medfølgende økonomiske gevinster er blevet overset i denne proces,” siger Per Rømer Kofod, administrerende direktør i VELTEK, og uddyber:

”Selv nyere byggerier indeholder ofte også relativt store optimeringspotentialer i de tekniske installationer. Der er derfor behov for at kigge på energirenovering af hele den eksisterende bygningsmasse med særligt fokus på dens installationer.”

Som eksempel fremhæver han beregninger fra Statens Byggeforskningsinstitut, som viser, at man, hvis der indføres ventilation med varmegenvinding i bygninger i forbindelse med fremtidige bygningsrenoveringer, i 2050 vil have energibesparelser på 45 pct. i forhold til 2011.

”Alle fremhævede fagområder i rapporten bygger på kendte teknologier, som er tilgængelige på markedet i dag, så vi behøver ikke at vente på udviklingen. Udfordringen er bare, at det for mange bygningsejere kan være fuldstændig uoverskueligt og komplekst at gå i gang med både større og mindre energirenoveringsprojekter på et marked, hvor teknologierne udvikler sig i lyntempo og tilskudsmulighederne er indviklede at finde rundt i,” siger Per Rømer Kofod.

Derfor har TEKNIQ Installationsbranchen og VELTEK i forbindelse med rapporten også udviklet et beregningsværktøj, som skal gøre det lettere for især bygherrer og bygningsejere at få overblik over det økonomiske udbytte ved at energirenovere.

Der er i bund og grund tale om et ganske enkelt regneark, som med nogle få indtastninger af for eksempel nuværende energiforbrug og -former let kan vejlede og anskueliggøre, om det kan betale sig at energirenovere.

Beregningsværktøjet kan ses her

Vejledning til beregningsværktøjet kan hentes her

Flere gode grunde til at energirenovere

I rapporten ”Tekniske energirenoveringer er bedre end penge i banken” samles en række af de mest tungtvejende argumenter for at energirenovere:

  • Øget værdi af ejendommen: Når en ejendom energirenoveres, øges typisk også ejendommens værdi. Derfor bør tiltaget opfattes som en investering i ejendommen på lige fod med andre investeringer.
  • Mindre vedligehold: Intelligente installationer advarer selv om forestående nedbrud og om servicebehov. Det gør det muligt at tilrettelægge service og reparation langt mere effektivt og udnytte ressourcerne bedre.
  • Færre driftsomkostninger: Driften af bygninger og installationer bliver mere effektiv, overvågningsmulighederne bliver flere og styringen af installationerne bliver stærkere samtidig med, at der opstår færre nedbrud med færre driftsomkostninger til følge.
  • Bedre indeklima: Indeklimaet i bygningen bliver ofte markant bedre. Et sundt indeklima øger komforten i bygningen og nedsætter risikoen for udvikling af astma, allergi, hovedpine og træthed. I erhvervsbygninger bidrager godt indeklima væsentligt til produktivitetsforbedringer.
  • Fremtidssikring mod stigende energipriser: Energirenoveringer er et stærkt værn mod de stigninger i energipriser, vi forventer at se både på kortere og længere sigt.

Yderligere oplysninger:
Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ, mobil 60 69 88 91.
Per Rømer Kofod, direktør i VELTEK, mobil 21 40 27 33.

 TEKNIQ repræsenterer 2.800 tekniske installationsvirksomheder. Installationsbranchen beskæftiger 44.000 medarbejdere og har en årlig omsætning på 47 milliarder kroner. Medlemsvirksomhederne beskæftiger sig med tekniske installationer, primært inden for det autoriserede område.

 VELTEK er brancheforening for producenter, leverandører og grossister af komponenter til el-, vand-, varme- og ventilationsbranchen. Foreningens 110 medlemsvirksomheder omsætter årligt for ca. 27 milliarder kroner i Danmark.