Englands ‘Green Deal’ flopper

0

En analyse foretaget af Copenhagen Economics for Energistyrelsen viser, at kun få boligejere har benyttet den britiske energirenoveringsordning ’Green Deal’ og at en tilsvarende låneordning vil have begrænset værdi i Danmark.

I mange lande diskuterer man, om energirenoveringer kan fremmes ved at forbedre bygningsejernes mulighederne for at låne til renoveringer. I Storbritannien har myndighederne med Green Deal blandt andet forsøgt at forbedre lånemulighederne.

Ydelse betales over elregningen
Det helt centrale i Green Deal-ordningen er muligheden for, at ydelsen på lån til investeringer i rentable energirenoveringer kan betales over elregningen, og at lånet følger ejendommen frem for ejeren. Denne konstruktion kan øge finansieringsmulighederne for en række ejendomsejere. Copenhagen Economics’ rapport viser imidlertid, at der har været meget begrænset interesse for at benytte ordningen, og at ordningen langt fra har været omkostningsfri for den britiske stat.

Bedre lånevilkår i Danmark
Rapporten peger i retning af, at der vil være begrænset værdi i at implementere en tilsvarende ordning i Danmark med finansiering af omkostningerne ved energirenovering og andre energibesparende initiativer via energiselskaberne. Copenhagen Economics fremhæver blandt andet, at bygningsstandarden i Danmark er bedre, og at lånevilkårene for mange boligejere er bedre i Danmark end i Storbritannien. Rapporten peger også på, at den danske ordning for energiselskabernes energispareforpligtigelser opfylder nogle af de samme mål som Green Deal.  Gennem denne ordning kan bygningsejere få tilskud og vejledning til at gennemføre energiforbedringer af deres ejendom. Desuden har man i Danmark med inspiration fra netop Green Deal allerede etableret BedreBolig-ordningen.