Høring over udkast til lovforslag om gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet

0

Kære VELTEK Vand,

Miljøministeriet sender hermed nedenstående udkast til lovforslag i offentlig høring.

I forbindelse med høringen modtager VELTEK gerne input til fælles høringssvar fra sektionens medlemmer frem til den 9. oktober 2023. Input sendes til Sektionschef for VELTEK Vand, Nicolai Garde-Dinesen: ngd@veltek.dk 

VELTEK deltager desuden i interessentmøde den 22. september 2023, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til udsendte materiale. Hvis du som medlem har spørgsmål til afklaring i denne sammenhæng, modtager vi gerne dine spørgsmål forud for mødet – senest den 21. september 2023, kl. 12:00 – til Sekretær, Vibeke Olufsen: vo@veltek.dk

Officiel titel: Høring over udkast til forslag om ændring af lov om vandforsyning m.v., byggeloven og lov om produkter og markedsovervågning (Gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet)

Beskrivelse: Lovforslaget implementerer dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2020/2184 af 16. december 2020 om kvaliteten af drikkevand, herunder risikobaseret tilgang til vandsikkerhed, minimumskrav til hygiejne for materialer, der kommer i kontakt med drikkevand, minimumskrav til behandlingskemikalier og filtermedier, der kommer i kontakt med drikkevand, adgang til drikkevand og oplysninger til offentligheden m.v. For nærmere beskrivelse heraf henvises til høringsbrevet.

Dokumenter til download fra Høringsportalen: