Information om EUROVENT og nye regler for deltagelse i Product Groups

0

På EUROVENTS generalforsamling i Braga maj 2019 blev det besluttet at styrke EUROVENTs Product Groups, men samtidig at der skal opkræves et gebyr for deltagelse.

Eurovent Association og Eurovent Certita Certification

Som bekendt er EUROVENT Association og EUROVENT Certita Certification to forskellige organisationer; EUROVENT Association er den europæiske paraplybrancheorganisation, hvor alle de nationale brancheorganisationer kan melde sig ind, og som varetager den europæiske ventilationsbranches interesser på europæisk plan – f.eks. også overfor EU-kommissionen, når forordninger og direktiver revideres. VELTEK er medlem af EUROVENT Association.

Til forskel herfra er EUROVENT Certita Certification er en uafhængig organisation, som VELTEK ikke har nogen forbindelse med, men hvor man som individuel producent frit kan vælge om man ønsker at opnå organisationens certifikater eller ej.

VELTEKs medlemskab af EUROVENT Association betyder, at vi har adgang til EUROVENT Associations europæiske kontor og kan søge viden, sparring, indflydelse m.v. både i forhold til VELTEKs egne opgaver, men også på vegne af de enkelte medlemmer af VELTEK Ventilation.

EUROVENT Summit 2020

Husk også, at det som medlem af VELTEK er muligt at deltage i EUROVENTs Summit 2020, hvor mere end 500 deltagere fra ventilationsbranchen i hele Europa mødes til fire dages møder og netværk. EUROVENT Summit afholdes i Tyrkiet den 22.-25. september 2020.

Læs mere her

Nye regler for deltagelse i EUROVENT Product Groups

Deltagelse i EUROVENTs Product Groups giver en lang række fordele, blandt andet kan du få din stemme hørt og få din ekspertise til at tælle, og være med til at forme fremtidige standarder, vejledninger og lovgivning indenfor en lang række af de områder hvor EUROVENT Association er aktiv, herunder indeklima, HVAC, køling osv. Det er også i EUROVENTs Product Groups at du kan få adgang til ny viden og de lovgivningsmæssige strømninger, der kan komme til at præge et område fremadrettet.

For at deltage i EUROVENTs Product Groups er det nødvendigt at være ”Corresponding Member” af EUROVENT Association. Alle medlemmer af VELTEK Ventilation er automatisk ”Affiliated Manufacturer”, hvilket giver ret til at deltage i f.eks. EUROVENT Summit, og benytte sig af EUROVENT Associations services via VELTEK. Som ”Corresponding Member” kan man også deltage direkte i aktiviteter hos EUROVENT, f.eks. EUROVENTs Product Groups.

Læs mere om fordelene lige her under ”Corresponding member”

Se en liste med de nuværende Product Groups og deres aktiviteter samt deltagerantal lige her

Hidtil har det været gratis som Affiliated Manufacturer at deltage i EUROVENTs Product Groups, men på EUROVENT Associations generalforsamling i Braga maj 2019 blev det besluttet, at det fremover kræver at man er Corresponding Member, og at der skal opkræves et gebyr for deltagelsen. Formålet er at styrke arbejdet i EUROVENTs Product Groups og i det hele taget styrke EUROVENTs aktiviteter.

Gebyr for at blive Corresponding Member fremgår at denne information fra EUROVENT