Leder: Corona og klimapartnerskaber

0

Læs Lennart Østergaards, Sektionschef for VELTEK Ventilation, leder i HVAC-Magasinet nr. 5 2020

Mens det meste af verden lå stille og den fulde opmærksomhed var rettet mod coronakrisen, fik 12 ud af regeringens 13 klimapartnerskaber afleveret deres anbefalinger til, hvordan Danmark kan indfri ambitionen om at nå 70 procentsmålet i 2030. Men mens oprettelsen af partnerskaberne fik stor bevågenhed, var offentliggørelsen af rapporterne omvendt meget lavmælt af respekt for landets situation, hvor mange brancher hurtigt er blevet hårdt pressede. For HVAC-branchen har effekten ikke været på den helt korte bane, her ses mere på risikoen for et faldende aktivitetsniveau fremadrettet.

Men mens mange holder hjulene kørende fra hjemmekontoret, skal der dog lyde en opfordring til, at en gennemlæsning af anbefalingerne bliver prioriteret. For der er i anbefalingerne en række tiltag, som der er god grund til at gå i kast med, når der atter er tid og ressourcer til det.

Opgaver skal gennemføres

Anbefalingerne kan på tværs af sektorer groft sagt deles op i to kategorier. Der er de anbefalinger, som vil kræve større investeringer og nye markedsmæssige rammevilkår, og så er der dem, der er lige til at plukke ned fra hylderne. Klimapartnerskabet for Bygge- og Anlægssektoren kommer for eksempel med 27 samlede tiltag, hvoraf flere er umiddelbart genkendelige for branchen og ikke kræver ny teknologi, herunder f.eks.; intelligent styring af bygningernes energiforbrug og renovering af bygningernes tekniske installationer

Først og fremmest bør vi dog sikre, at der holdes en hånd under branchen her-og-nu. Derfor skal vi arbejde for, at alle planlagte service og renoveringsopgaver gennemføres. Med de mange offentlige bygninger, kommunale såvel som statslige, der enten står tomme eller udnyttes i reduceret omfang, er der noget nær de optimale arbejdsbetingelser for at få udført de opgaver, der allerede ligger klar og er bestilt.

Brug tiden konstruktivt

Med andre ord; vi skal bruge coronakrisen konstruktivt og tiden optimalt. Vi skal både holde branchen i gang samtidig med, at vi tænker langsigtet rent klimamæssigt.

Det gælder både investeringer i behovsstyrede og moderne, energieffektive ventilationssystemer, som tjener sig hjem på kort tid og giver en vedvarende forbedring af indeklimaet. Installationerne skal være intelligente med behovstyret ventilation, varme og belysning, mens IoT-sensorer skal bruges til overvågning af indeklimaet og bygningsdriften med store energibesparelser til følge. Og ikke mindst skal vi investere i renoveringen af vores skoler – og få gjort en grundig indsats for at indeklimaet forbedres markant. Vi har et årtier langt efterslæb på forbedringer af skolernes energi- og indeklima. Og heldigvis fjernede regeringen i slutningen af marts kommunernes anlægsloft for resten af 2020 – så vi har allerede fået frigjort væsentlige midler til renoveringsindsatsen.