Legionella temadag 2022 – brugsvandsinstallationer og lavtemperatur

0

I lyset af klimaforandringer, og et stigende fokus på at mindske klimapåvirkningerne, er interessen steget for at skrue ned for temperaturen inden for varmesektoren – herunder fjernvarme og varmepumper.

Desværre glemmer mange, at den sænkede temperatur danner gunstige forhold til Legionella, som trives bedst ved temperaturer mellem 20 til 45 grader. På temadagen hos Teknologisk Institut stilles der skarpt på udfordringer, risikovurdering og løsninger.

De mange nedlukninger har allerede øget antal af Legionella-tilfælde, og på denne temadag kan du få indblik i, hvordan man ved hjælp af temperaturstyring og overvågning kan mindske væksten af Legionella. Der vil ligeledes blive præsenteret konkrete eksempler på, hvordan vi undgår Legionella, hvis man sænker temperaturen til et mere energieffektivt niveau.

Dato: 27. september 2022
Lokation:
Teknologisk Institut, Taastrup

Se program og tilmeld dig temadagen på Teknologisk Instituts hjemmeside. KLIK HER

Omdrejningspunktet for dagens oplæg vil være udfordringerne i forhold til energi og klima samt løsninger, der sikrer en optimal balance. Ved temadagen stilles der bl.a. skarpt på:

  • Aktuel status vedrørende Legionella-problematikken i Danmark og udfordringerne i forhold til energieffektive fjernvarme- og varmepumpeløsninger
  • Nuværende og kommende lovgivning samt vejledning med relation til Legionella og brugsvand – herunder den kommende implementering af EU’s Drikkevandsdirektiv fra december 2020
  • Seneste udvikling vedrørende Legionella og brugsvand – øget indsigt i problematikken og dens årsag såvel som nye og forbedrede løsningsmuligheder
  • Måling af Legionella i laboratorium og on site
  • Eksempler på løsninger til behandling af Legionella i brugsvand – og under hensyntagen til energi- og klimaudfordringen (de to EUDP-løsninger m.fl.)
  • Risikovurdering med anvendelse af nyt værktøj