Nye logoer ensretter og styrker VELTEK Ventilations identitet

0

VELTEKs sekretariat har udarbejdet to nye logoer for VELTEK Ventilation, der både ensretter sektionens identitet i forhold til VELTEKs øvrige fagsektioner samt styrker og bevarer VELTEK Ventilations position på den internationale scene.

Ved første øjekast er der ikke sket det store ved VELTEK Ventilations logo, men ved nærmere eftersyn kan få ændringer ses. Ændringer der semiotisk set har stor betydning.

I det danske logo er  “Ventilation” ikke længere skrevet med majuskler (store bogstaver), som generelt har lettet det designmæssige indtryk af logoet. Samtidig sikrer de bevarede majuskler i VELTEK, at VELTEK nu mere fremstår som foreningen bag sektionen.

Derudover er logoets manchet (undertitel) efter ønske fra bestyrelsen i VELTEK Ventilation blevet ændret fra “Sektionen for godt indeklima” til “Sektionen for sundt indeklima”.  Et “godt indeklima” signalerer subjektivitet, mens et “sundt indeklima” fremhæver sektionens ståsted i indeklimadebatten – indeklimaet i privaten, på skolerne og arbejdspladserne skal være sundt at befinde sig i, og dermed leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og øvrige videnskabelige konklusioner.

Bevarer Dansk Ventilations internationale position

For VELTEK har det været afgørende, at fusionen med Dansk Ventilation samtidig ikke måtte betyde, at Dansk Ventilations position på den internationale scene blev anfægtet på grund af den nye visuelle identitet.

Derfor har den engelske version af VELTEK Ventilations logo fået manchetten “The Danish Ventilation Association”, hvor “Danish Ventilation” er fremhævet med fed skrift, der tidligere var det internationale navn for Dansk Ventilation.

Sammenhængen mellem den fremhævede tekst og bevarelsen af Dansk Ventilations blå/røde vinger gør, at Dansk Ventilations internationale styrke og position ikke påvirkes.

Begge logoer kan downloades her