Opdatering om energimærket og de nye Energy Labelling regler fra EU (EPREL)

0

Kommissionen bag EPREL har i de sidste 15 måneder i et tæt samarbejde med branchen og interessenter arbejdet intensivt på at færdigudvikle EPREL. Kommissionen forventer at databasen er funktionsdygtig inden den fastsatte deadline den 1. januar 2019.

Fra 1. januar 2019 er det lovpligtigt for alle leverandører, dvs. producenter og importører, at inddatere sine oplysninger i den fælles europæiske database, EPREL, inden nye produkter bringes i omsætning.

Men da Kommissionen har haft fokus på at færdigudvikle en funktionsdygtig leverandørdel af databasen, og dermed nedprioriteret den offentligt tilgængelige del og markedsovervågnings-delen, vil alle inddaterede informationer kun være synlige for organisationen selv frem til april 2019.

Kommissionen forventer, at den offentligt tilgængelige del og markedsovervågning-delen bliver tilgængelig fra april 2019. Kommissionen vil derfor bruge de næste par måneder på at færdigudvikle EPREL, lave en system-til-system funktion samt rette fejl og mangler baseret på branchens feedback.

Du finder et link til databasen EPREL her

Du kan finde informationer om, hvordan du registrerer dig som organisation her

Definition af ”bragt i omsætning”
Et produkt er bragt i omsætning, når en leverandør i EU/EØS har gjort det tilgængeligt ved, at:

  • Overdrage produktets ejendomsret til en distributør, forhandler eller slutbruger i EU/EØS.
  • Udbyde produktet selv via direkte salg til slutbrugere i EU/EØS f.eks. via webshop, butik eller lign.

Produkter, der ligger på lager hos leverandøren, er ikke bragt i omsætning. Produkterne bringes altså først i omsætning, når de overdrages til en distributør, forhandler eller udbydes til salg direkte til slutbrugeren.

For produkter bragt i omsætning fra 1. august 2017 til om med 31. december 2018 er fristen for inddatering i EPREL den 30. juni 2019.

Læs mere om definitionen af ”bragt i omsætning” her